Cấp Cô Độc Viên

Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T03/2018

Cập nhật: 19/05/2018
.
 

Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T03/2018

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ ƯƠM MẦM T3/2018

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN

2/3/2018

Đồng Bảo Ngọc

 

100.000

2/3/2018

Đồng Tâm Giao

 

100.000

2/3/2018

Tịnh Nguyên

 

100.000

2/3/2018

Anh Thư

 

100.000

2/3/2018

Vũ Hoàng Minh

Bình Thạnh

100.000

2/3/2018

Cao Thị Hồng Vân

Thủ ĐỨc

100.000

2/3/2018

Lê Sử Duy Hiệp

 

200.000

2/3/2018

Lê Sử Duy Hoa

 

200.000

2/3/2018

Võ Văn Chúc

Q.6

200.000

2/3/2018

PT

 

200.000

2/3/2018

PT

Hóc Môn

500.000

3/3/2018

Lý Gia Hân

Bình Tân

200.000

5/3/2018

Huỳnh Thị Ngọc Trâm

Q.11

500.000

6/3/2018

Tịnh Thành

Long An

50.000

9/3/2018

Mai Thị Hạnh

 

10.000.000

11/3/2018

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

11/3/2018

Nguyễn Trần Việt Hồng

Phú Nhuận

1.000.000

16/03/2018

Ngô Minh Thuận

Bình Dương

200.000

16/03/2018

Trần Thị Minh Nghĩa

Hóc Môn

200.000

16/03/2018

Quảng Minh Hiếu

Bình Dương

1.000.000

17/03/2018

Mai Thị Lam

Bình Chánh

200.000

18/03/2018

PT

Tân Bình

90.000

18/03/2018

Phạm Huỳnh Quang Huy

 

100.000

18/03/2018

Liên Hương

Hóc Môn

300.000

18/03/2018

Nguyên Cát+Nguyên Đan

Phú Nhuận

500.000

18/03/2018

Liên Tâm

Q.1

500.000

18/03/2018

Phạm Nguyễn Ngọc Khánh

Q.4

500.000

18/03/2018

Phạm Nguyễn Hoàng Phúc

Q.4

500.000

18/03/2018

Phạm Đắc Trí Anh

Q.4

1.000.000

21/03/2018

Nguyễn Ngọc Đăng

Tây Ninh

200.000

23/03/2018

Diệu Hườn

Phú Quốc

500 (USD)

24/03/2018

Huỳnh Lư Thiên Kim

Kiên Giang

100.000

24/03/2018

Trịnh Thị Bích Điều

Q.3

200.000

24/03/2018

GĐ. Hoàng T Phương Hạnh

Q.1

200.000

24/03/2018

GĐ. Vũ Thị Kim Năm

Bình Thạnh

300.000

24/03/2018

Bùi Thị Chín

Gò Vấp

400.000

24/03/2018

GĐ. Dương Thị Chiên

Gò Vấp

400.000

24/03/2018

Hoàng Thị Thương

Q.12

1.000.000

30/03/2018

Phan Lê Hoàng Oanh

Q.11

200.000

30/03/2018

Thanh An

Hóc Môn

200.000

 

CỘNG

22.240.000 + 500 USD

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

TÊN

SỐ TIỀN

2/3/2018

Mbvcb37750681. Uom Mam Tri Tue 500.Ct Tu 0371000452661 Bui Thi Minh Thu

500.000

20/03/2018

Tam Nguyet - Dong Gop Quy " Uom Mam Tri Tue"

2.000.000

27/03/2018

Sender:79307006.Dd:270318.Shgd:10006452.Bo:Trinh Thi Do Quyen.Ibung Ho Quy Hoc Bong Uom Ma M Tri Tue

500.000

5/3/2018

Sender:79334001.Dd:050318.Shgd:10002305.Bo:Vu Thi Hanh Trang0533564.Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Chua Hoang Phap (Vcb)

500.000

6/3/2018

Sender:48304001.Dd:060318.Shgd:10000017.Bo:Dang Thi Huong.Ung Ho Ctrinh Í Uom Mam Tri Tueí

200.000

 

CỘNG:

3.700.000

 

TỔNG KẾT THÁNG 03/2018

Tồn tháng 02/2017

232.552.000

 + 3.555 USD + 100 EURO + 200 AUD

Văn phòng nhận:

22.240.000

 + 500 USD

Thùng UMTT tại VP

129.825.000

 

Ve chai

13.015.000

 

Heo đất

18.097.000

 

Chuyển khoản:

3.700.000

 

Tổng tháng 03/2018:

419.429.000

 + 4.055 USD + 100 EURO + 200 AUD

Tin tức liên quan