Cấp Cô Độc Viên

Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T01/2018

Cập nhật: 19/05/2018
 

Báo cáo quỹ Ươm Mầm trí tuệ T01/2018

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ ƯƠM MẦM T1/2018

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2018

Huệ Tiên

 

100.000

02/01/2018

Diệu Nga

Vĩnh Long

100.000

3/1/2018

Chung Chí Thiện

 

200.000

3/1/2018

Chung Chí Vỹ

 

200.000

3/1/2018

Trần Minh Như

 

200.000

3/1/2018

Gia Hân + Nhật Quang

 

600.000

3/1/2018

Nguyễn Trần Việt Hồng

Phú Nhuận

1.000.000

3/1/2018

Huệ Ngọc Hiền

Q.6

1.000.000

4/1/2018

Kim Chi

Tân Phú

100.000

4/1/2018

Chánh Tâm

Q.9

1.000.000

11/1/2018

Lê Hưu Lương

Q.3

1.000.000

13/1/2018

Trương Nguyễn Diễm Ngọc

Hóc Môn

100.000

14/1/2018

Trịnh Thị Hạnh

Bình Dương

300.000

20/1/2018

Nguyễn Minh Hóa

Hóc Môn

50.000

21/1/2018

Đỗ Thị Phái

Gò Vấp

50.000

21/1/2018

P.Tử

 

100.000

21/1/2018

Diệu Thiện

Gò Vấp

100.000

21/1/2018

GĐ Diệu Thông

Đông Nai

100.000

21/1/2018

Thị Liên

 

200.000

21/1/2018

Quang Huy

 

300.000

21/1/2018

Đức Thuận

 

500.000

22/01/2018

Đỗ Thanh Thảo

Q.12

500.000

23/01/2018

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Q.12

1.700.000

25/01/2018

Diệu Huyền

Hóc Môn

400.000

26/01/2018

Nguyễn Thị Thu Hưởng

Đắk Lắk

1.000.000

27/01/2018

Hoa Tâm

Tân Bình

4.000.000

 

 Cộng:

 

14.900.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

15/01/2018

IBVCB.1501180729815002.Ung ho chuong trinh Uom Mam Tri Tue- A Di Da Phat

1.000.000

12/1/2018

Sender:01202021.Dd:120118.Shgd:10005179.Bo:Le Thi Nu.Uom Mam Tri Tue

800.000

10/1/2018

Sender:79307006.Dd:100118.Shgd:10002739.Bo:Ho Hoai Trang.Gdpt Lien Trang Gui Uom Mam Tri T Ue

5.000.000

5/1/2018

Sender:48304001.Dd:050118.Shgd:10001915.Bo:Dang Thi Huong.Ung Ho Chuong Trinh Uom Mam Tr I Tueí Tai Ngoai Thuong Viet Nam Tp Hcm

200.000

3/1/2018

IBVCB.0301180035145001.Nguyen Hung Cuong - ung ho Quy Hoc bong Uom mam tri tue

200.000

4/1/2018

Sender:79334001.Dd:040118.Shgd:10002141.Bo:Vu Thi Hanh Trang0533564.Ung Ho Quy Hoc Bong Uo M Mam Tri Tue Chua Hoang Phap (Vcb) Nh Tmcp Ngoai Thuong Ho Chi Minh Ben Chuong Duong Q1

500.000

3/1/2018

Mbvcb27355693.Cung Duong Tam Bao 1000. Uom Mam Tri Tue 500.Ct Tu 0371000452661 Bui Thi Minh Thu Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

1.500.000

 

CỘNG:

9.200.000

 

TỔNG KẾT THÁNG 01/2018

Tồn tháng 12/2017

34.792.000

+3.550USD + 200AUD + 100 EURO

Văn phòng nhận:

14.900.000

 

Tu 1 ngày Phật tử phát tâm

15.000.000

 

Thùng UMTT tại VP

91.100.000

 

Ve chai

850.000

 

Chuyển khoản:

9.200.000

 

Tổng tháng 01/2018:

165.842.000

+3.550USD + 200AUD + 100 EURO

Tin tức liên quan