Tình cha nghĩa mẹ

Có những đêm mơ
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Đêm nhớ mẹ
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Đón mẹ lên chùa
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Em muốn
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Ơn nghĩa sinh thành
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Nước mắt mẹ hiền _ Thích Tâm Hiếu
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Mênh mông tình mẹ _ Vân Khánh
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Tình mẹ _ Tâm Hiếu
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Những ngày không còn mẹ
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ
Nhớ mãi tình cha_Đông Quân
Nhạc - Tình Cha Nghĩa Mẹ