Văn Học Phật Giáo

Bàn tay
29/03/2015
Bàn tay cũng là hoa
Con thuyền sinh tử
26/03/2015
Ra đi. Xa dấu hồng trần
Thao thức
24/03/2015
Bóng chiều ngả xuống lòng sông,
Hiểu về hạnh tinh tấn
18/03/2015
Lời Phật dạy trong kinh Bồ Tát Bổn Hạnh: “Tánh biếng nhác đem lại hậu quả vô cùng tai hại. Nếu...
Chút thiền “Cõng nhau trong một cõi người”
16/03/2015
“Có lẽ càng cô đơn yên tĩnh, như người tu hành trong một mái thất, thì càng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng...
Tết nay Thầy lại không về à!
04/03/2015
“Tết nay thầy lại không về à!”, câu hỏi của mẹ cứ văng vẳng bên kia điện thoại và quấn lấy những...
Xuân nhớ mẹ
02/03/2015
Mẹ à! Hôm nay các huynh đệ của con ở trong trường đang chuẩn bị hành lý để được về bổn tự đón Tết...
Cám Ơn Vô Thường
19/01/2015
Cảm Tác Sóng Thần
19/01/2015
Chắp Tay Chào Nhau
19/01/2015
Chúc Mừng Phật Thất (Khóa 6)
19/01/2015
Đến Đi
19/01/2015
.