Tin tức

Cảm tưởng Phật thất khóa 45 _Cao Quốc Dũng (Cần Thơ)
13/05/2007
Tuy mới dự được hai khóa tu nhưng con cảm nhận sâu sắc tình thầy đối với hàng phật tử thơ ngây,...
Định nghiệp khó tránh
12/05/2007
Thuở Phật tại thế, có một vị tỳ kheo số phần xui xẻo. Mặc dù thầy tu hành rất tinh tấn, giới hạnh...
Duyên xưa nghiệp cũ
12/05/2007
Câu chuyện xẩy ra ở một nhà giàu tại Trung Quốc ngày xưa. Truyền thống "Cải gia vi tự" (biến nhà...
Tìm Thánh Tăng
12/05/2007
Tại một ngôi chùa Trung Quốc ngày xưa, có một vị sư nổi tiếng về hạnh ở dơ. Thầy không đủ điều kiện...
Con nhền nhện
11/05/2007
Ngày xưa, có một vị sư tọa thiền rất chuyên cần tinh tấn. Trải qua nhiều năm tu tập, một ngày nọ...
Đạo tràng của Bồ tát
11/05/2007
Ngày xưa ở một ngôi chùa lớn tại Trung Quốc, có một vị sư nổi tiếng là khùng. Thầy không bao giờ ở...
Tam nghiệp hằng thanh tịnh
11/05/2007
Một vị thiền sư đi hành cước ngang một thôn ấp nọ, tìm tới nghỉ tại một ngôi chùa bỏ vắng lâu năm....
Bài phát nguyện tu tập khóa sinh "Khóa tu Phật thất 45"
08/05/2007
Bao năm qua chúng con được thấm nhuần ân đức sâu dày của Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp; hôm...
Diễn văn khai khóa Phật thất lần 45
08/05/2007
Chúng tôi cũng hân hoan chào đón toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa đã quy tụ về chùa Hoằng Pháp...
Đức Phật có phải là hóa thân của Thượng Đế?
06/05/2007
Ngay cả thế giới hiện nay, có một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã tìm mọi phương cách nhằm hấp thụ đức...
Lòng chân thành của đức Phật
06/05/2007
Trải qua thời gian vân du khắp nơi vì tứ chúng tuyên giảng giáo pháp, một hôm Phật gọi các thầy Tỳ...
Chùm ảnh lễ trùng tu chùa Tây Khánh - huyện Kiến Xương - tỉnh Thái Bình
05/05/2007
Để tưởng nhớ công ơn cao cả của Sư Tổ Ngộ Chân Tử - người khai sơn chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn - Tp....