Tin tức

Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
05/05/2007
Đức Phật Thích ca nguyên tên là Tất đạt đa. Họ Ngài là Thích ca, một chi nhánh của họ Kiều tất la,...
Sự vĩ đại của Đức Phật
05/05/2007
"Nếu bạn muốn thấy người cao quý nhất của loài người, bạn hãy nhìn vị Hoàng đế trong y phục một...
Đức Phật - Con người của mọi thời đại
04/05/2007
Từ nơi đây Ngài thực sự đạt được đỉnh cao của trí tuệ, thành bậc Giác ngộ, chuyển bánh xe Chánh...
Đức Phật giữa đời thường
04/05/2007
Ðức Phật là một con người, nhờ công phu tu tập, Ngài đã trở thành bậc giác ngộ ngay giữa cuộc đời...
Đức Phật với phương pháp tu tập
04/05/2007
Nhằm hướng dẫn đệ tử tu tập đạt được hiệu quả tốt nhất, Ðức Phật đã linh động vận dụng trí tuệ...
Từ Pháp Môn Tịnh Độ Nói Đến Đại Thừa Và Tiểu Thừa
29/04/2007
Trong các pháp môn, chỉ có pháp môn Tịnh độ là đầy đủ phương tiện nhiếp độ tất cả các căn chúng...
Chùm ảnh về chuyến đi hoằng pháp miền Bắc của Chư Tăng chùa Hoằng Pháp (Từ 01-04 đến 20-04-2007)
16/04/2007
Cuộc sống của người dân quanh năm " chân lấm, tay bùn " nhưng khi nghe tin TT.Thích Chân Tính - Trụ...
Pháp Sư Tịnh Không khai thị niệm Phật
16/04/2007
Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng cho Phật tử dự Phật thất trong Niệm Phật Đường.
Đại Cư Sĩ LÝ BỈNH NAM - Vãng sanh lưu lại cả ngàn viên xá lợi.
15/04/2007
Ngài Lý Bỉnh Nam là vị Thầy vĩ đại của hơn 200 ngàn đệ tử nói chung và của Hòa Thượng Tịnh Không...
TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP (phần 1)
07/04/2007
Ngay lúc này đây, quý vị chẳng khởi tham, sân, si, không giết, trộm, dâm v.v... rất tốt, nhưng một...
TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP (phần 2)
07/04/2007
Câu “đới nghiệp vãng sanh” là chỉ người tu Tịnh Ðộ mà nói; đối với các pháp môn khác nếu đới nghiệp...
Sư Bà Như Phụng vãng sanh lưu xá lợi
05/04/2007
Được Phật A Di Đà gia hạn sống thêm 5 năm. Sư Bà Thích Như Phụng thấy Phật, thấy cả cảnh giới Tây...