Tin tức

Tìm Thánh Tăng
12/05/2007
Tại một ngôi chùa Trung Quốc ngày xưa, có một vị sư nổi tiếng về hạnh ở dơ. Thầy không đủ điều kiện...
Con nhền nhện
11/05/2007
Ngày xưa, có một vị sư tọa thiền rất chuyên cần tinh tấn. Trải qua nhiều năm tu tập, một ngày nọ...
Đạo tràng của Bồ tát
11/05/2007
Ngày xưa ở một ngôi chùa lớn tại Trung Quốc, có một vị sư nổi tiếng là khùng. Thầy không bao giờ ở...
Tam nghiệp hằng thanh tịnh
11/05/2007
Một vị thiền sư đi hành cước ngang một thôn ấp nọ, tìm tới nghỉ tại một ngôi chùa bỏ vắng lâu năm....
Bài phát nguyện tu tập khóa sinh "Khóa tu Phật thất 45"
08/05/2007
Bao năm qua chúng con được thấm nhuần ân đức sâu dày của Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp; hôm...
Diễn văn khai khóa Phật thất lần 45
08/05/2007
Chúng tôi cũng hân hoan chào đón toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa đã quy tụ về chùa Hoằng Pháp...
Đức Phật có phải là hóa thân của Thượng Đế?
06/05/2007
Ngay cả thế giới hiện nay, có một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã tìm mọi phương cách nhằm hấp thụ đức...
Lòng chân thành của đức Phật
06/05/2007
Trải qua thời gian vân du khắp nơi vì tứ chúng tuyên giảng giáo pháp, một hôm Phật gọi các thầy Tỳ...
Chùm ảnh lễ trùng tu chùa Tây Khánh - huyện Kiến Xương - tỉnh Thái Bình
05/05/2007
Để tưởng nhớ công ơn cao cả của Sư Tổ Ngộ Chân Tử - người khai sơn chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn - Tp....
Đời sống hằng ngày của Đức Phật
05/05/2007
Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhứt trên thế gian. Ngài...
Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh Đức Phật
05/05/2007
Tandit Nehru, cựu thủ tướng Ấn Độ, nhận xét về hình ảnh Đức Phật như sau: “Đôi mắt Ngài nhắm lại,...
Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
05/05/2007
Đức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô lượng mà khước từ mọi hạnh phúc,...