Tin tức

Hoa sen trong người
25/09/2007
Hiểu tâm niệm Ni Ðề qua những cử chỉ rụt rè và đôi mắt đăm chiêu, Ðức Phật bước nhanh về phía Ni...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 10
04/09/2007
Cứ tưởng chừng cô sẽ suy sụp hoàn toàn. Vậy mà, với nghị lực của bản thân và sự nhiệm mầu của Phật...
Ba tư lương Tín - Nguyện - Hạnh
31/08/2007
Nói tư lương cũng như nói người muốn đi xa cần phải có tiền của (tư) và lương thực (lương). Nếu...
Con đường tu Tịnh độ
31/08/2007
Ðây là một trong nhiều pháp môn của Phật, mà đặc điểm là dể tu, dể chứng, rất thích hợp với đại đa...
Hành trình về phương Tây
31/08/2007
Người niệm Phật vãng sanh có nhiều hình thức, có người đứng, có người ngồi, tự mình biết trước giờ...
Lời khai thị của Đại sư Hám Sơn về pháp môn Tịnh độ
31/08/2007
Đầu tiên, ngoài đoạn ngoại duyên. Kế đến, bên trong đơn độc đề khởi nhất niệm. Dùng một câu A Di Đà...
Pháp môn Tịnh độ
31/08/2007
Pháp môn Tịnh độ còn gọi là pháp môn Niệm Phật. Ý nghĩa niệm Phật là đem tâm thanh tịnh mà tưởng...
Tại Sao 108 Hạt Chuỗi ?
29/08/2007
Phật giáo nhìn vào vũ trụ nhân sinh, không phải là duy vật, không phải duy tâm, cũng không phải là...
Chùm ảnh Đại lễ Vu lan_Báo hiếu tại chùa Hoằng pháp
28/08/2007
Hòa trong không khí thiêng liêng đón mừng mùa Vu Lan_Báo hiếu Phật lịch 2551. Sáng ngày...
Lễ tiếp nhận chùa Hùng Nhĩ Sơn - Phú Quốc
28/08/2007
Ngày 23-08-2007 (nhằm 11-07 Đinh Hợi), Thượng tọa Thích Chân Tính cùng với một số chư Tăng và Phật...
Bài viết của bạn Liên Bình
21/08/2007
Thời gian cứ thế trôi qua con đến chùa chỉ biết cúi xin Bồ Tát cho con học giỏi, gia đình mạnh...
Bài viết của bạn Huệ Đồng
18/08/2007
Tuy cuộc sống có đôi phần bó buộc trong khuôn khổ nhưng những ngày qua là những ngày con cảm thấy...