Tin tức

Nỗi đau khi mất người thân
07/12/2009
Con là một Phật tử đã qui Y Tam Bảo được hơn 20 năm. Thuở nhỏ, con rất siêng năng đi chùa tụng kinh...
Chuyến hoằng pháp tại chùa Phước Duyên
06/12/2009
Nhận lời mời của Đại đức Thích Chiếu Hiền trụ trì chùa Phước Duyên, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh...
Chuyến hoằng pháp tại Bình Dương
05/12/2009
Sáng ngày 05-12-2009 Thượng tọa Thích Chân Tính Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Sùng Đức, 61...
Lễ húy kỵ lần thứ 21 cố đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử
02/12/2009
Hôm nay, ngày 02/12/2009 (nhằm ngày 16/10 Kỷ Sửu), tại chùa Hoằng pháp, môn đồ pháp quyến đã tổ...
Thượng tọa Thích Chân Tính cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Phú Yên
29/11/2009
Ngày 27-11-2009, Thượng tọa Thích Chân Tính Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã đến tỉnh Phú Yên để tặng quà...
Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 01 đến 20.
23/11/2009
Các câu hỏi chương trình Ánh Sáng Phật Pháp từ kỳ 1 đến kỳ 20
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 20
22/11/2009
Ngày 22/11/2009 nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp, Ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương...
Lễ đặt đá xây dựng khu di tích Thánh Tử Đạo Thích Nguyên Hương
16/11/2009
Ngày 15-11-2009 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Thuận làm lễ đặt đá xây dựng...
Hình ảnh khóa tu Phật thất kỳ 58
13/11/2009
Hình ảnh ghi nhận Phật tử tu học tại khóa tu Phật thất kỳ 58 tổ chức tại chùa Hoằng Pháp.
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 21
10/11/2009
Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng nhiều của Phật tử trong bối cảnh xã hội hiện nay, chùa thực...
Chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 58
08/11/2009
Chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 58 từ ngày 08-11 đến 15-11-2009 (nhằm ngày 22-09...
Thượng tọa Thích Chân Tính Hoằng Pháp và cứu trợ
03/11/2009
Từ ngày 31-10 đến ngày 02-11-2009, Thương tọa Thích Chân Tính đã đến đến Đà Nẵng và tỉnh Quảng nam...