Tin tức

Hành trình về phương Tây
31/08/2007
Người niệm Phật vãng sanh có nhiều hình thức, có người đứng, có người ngồi, tự mình biết trước giờ...
Lời khai thị của Đại sư Hám Sơn về pháp môn Tịnh độ
31/08/2007
Đầu tiên, ngoài đoạn ngoại duyên. Kế đến, bên trong đơn độc đề khởi nhất niệm. Dùng một câu A Di Đà...
Pháp môn Tịnh độ
31/08/2007
Pháp môn Tịnh độ còn gọi là pháp môn Niệm Phật. Ý nghĩa niệm Phật là đem tâm thanh tịnh mà tưởng...
Tại Sao 108 Hạt Chuỗi ?
29/08/2007
Phật giáo nhìn vào vũ trụ nhân sinh, không phải là duy vật, không phải duy tâm, cũng không phải là...
Chùm ảnh Đại lễ Vu lan_Báo hiếu tại chùa Hoằng pháp
28/08/2007
Hòa trong không khí thiêng liêng đón mừng mùa Vu Lan_Báo hiếu Phật lịch 2551. Sáng ngày...
Lễ tiếp nhận chùa Hùng Nhĩ Sơn - Phú Quốc
28/08/2007
Ngày 23-08-2007 (nhằm 11-07 Đinh Hợi), Thượng tọa Thích Chân Tính cùng với một số chư Tăng và Phật...
Bài viết của bạn Liên Bình
21/08/2007
Thời gian cứ thế trôi qua con đến chùa chỉ biết cúi xin Bồ Tát cho con học giỏi, gia đình mạnh...
Bài viết của bạn Huệ Đồng
18/08/2007
Tuy cuộc sống có đôi phần bó buộc trong khuôn khổ nhưng những ngày qua là những ngày con cảm thấy...
Bài viết của bạn Tường Ngọc
16/08/2007
Mỗi lần về đây tu học là mỗi lần chúng con được đón nhận trong vòng tay yêu thương, vô hạn từ bi....
Cảm tưởng của bạn Tịnh Anh sau Khoá tu mùa hè 2007
12/08/2007
Kính bạch trên Thượng tọa cùng chư Đại đức Tăng, con thiết nghĩ, các thầy đã cho con đầy đủ sáng...
Cảm nhận khi đến thăm Việt Nam_Thích Thiên Tấn
11/08/2007
Nhớ lúc còn ở Đài Loan, nghe bạn học người Việt Nam kể, biết được thầy trú trì là một vị chân tu...
Thêm một chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi ở Úc châu
11/08/2007
Được sự đồng ý của nhà thiêu Altona, con cháu của cụ và Đại Đức Thích Trúc Thông Hoàng đến nhà...