Tin tức

Tư tưởng nhân bản của Phật giáo trong đời sống văn hoá người Việt Nam
23/07/2007
Trong bối cảnh của nền văn hóa Đông Nam Á và Á châu, cùng với tư tưởng của đạo Nho và đạo Lão, Phật...
Đạo đức Phật giáo
22/07/2007
Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy vấn đề đạo đức của xã hội đang xuống cấp đến mức...
Chỉ yếu hành trì niệm Phật
18/07/2007
Trong khi mình niệm Phật thì nhiếp tâm nơi chánh niệm, vọng niệm không xen vô, mà vọng niệm không...
Đường lầy lội
18/07/2007
Có hai nhà sư cùng thong dong bước xuống một con đường lầy. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. Ðến khúc...
Một hoài bão rất tốt đẹp nên trở thành hiện thực
18/07/2007
Tiếng chuông chùa ngân vang từng hồi như nhắc nhở thúc giục những người Phật tử xa rằng: đã sắp đến...
Niệm Phật được 10 điều lợi ích
18/07/2007
Từ Vân Sám Chủ nói: "Tam giới đại sư, vạn đức từ phụ, quy y Ngài thời tội diệt; kính Ngài thời...
Bó cỏ gai
16/07/2007
Thuở xưa, tại một nước nghèo, có hai người bạn chơi thân với nhau, một người trí và một người ngu....
Hương Thơm Niệm Phật
16/07/2007
Đạo Phật ví như đóa hoa ngát thơm, ai ai cũng có thể ngửi được mùi thơm đó. Không phải vì là tu sĩ...
Chùm Ảnh chương trình "Ánh sáng Phật pháp" kỳ 6
15/07/2007
Hôm nay ngày 15-07-2007 (nhằm ngày 02-06 năm Đinh Hợi), Nhân khóa tu niệm Phật một ngày, chùa Hoằng...
Thanh niên với việc đi chùa
15/07/2007
Hôm nay đem việc đi chùa mà bàn với các bạn thanh niên thật là một chuyện rất tầm thường. Thưa bạn!...
TT. Thích Chơn Thanh lưu lại chiếc lưỡi xá lợi huyền diệu
15/07/2007
Thượng Tọa đã cùng với các pháp hữu luân phiên nhập thất tịnh tu, tránh duyên bớt cảnh, một lòng...
Đức Phật thăm Tỷ kheo lâm bệnh
11/07/2007
Thế rồi, A Nan đem y của bệnh nhân ra giặt, còn Thế Tôn thì xối nước. Khi giặt xong, thầy đem đi...