Tin tức

Chùm ảnh Khóa tu mùa hè dành cho các Bạn trẻ lần thứ 3 năm 2007
29/07/2007
Sau bảy ngày tu tập và vui chơi. Sáng nay, ngày 29/07/2007(nhằm ngày 16/06 năm Đinh Hợi), Lễ bế mạc...
Mùa hè với mái chùa
29/07/2007
Mùa hè đối với bạn trẻ là những chuyến vui chơi, du lịch dã ngoại lên rừng, xuống biển, tận hưởng...
Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Đại Nguyện
24/07/2007
Lịch sử đức Phật A Di Ðà, với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại...
Niệm Phật có thể độ chúng sanh
24/07/2007
Là pháp môn niệm Phật, lấy nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây phương, ly khổ đắc lạc. Nhìn vào thấy...
Niệm Phật được thành Phật đạo
24/07/2007
Người niệm Phật mà được sự hộ niệm của chư Phật, nhiếp trì nguyện lực của Phật A Di Ðà thì lúc mạng...
Niệm Phật tam muội
24/07/2007
Niệm Phật tam muội không chủ ý niệm cho nhiều trong một lúc một thời nào đó, nhưng lại chuyên, phải...
Sống trong bổn nguyện của Phật A Di Đà
24/07/2007
Chúng ta thấy một con người, bằng đức tin và niệm danh hiệu, đã gắn được cuộc đời mình với bổn...
Trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam
24/07/2007
Trào lưu Tịnh độ ở nước ta dẫu có một lịch sử lâu dài nhưng không tự thân phát triển thành một tông...
Chọn pháp môn trong thời đại văn minh
23/07/2007
Xét lại trí lực, căn cơ của con người bây giờ và hoàn cảnh thời đại ngày nay cách Phật quá xa, có...
Chùa Hoằng Pháp khai mạc khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ
23/07/2007
Sáng nay, ngày 23/07/2007(nhằm ngày 10-06 năm Đinh hợi), Khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ được...
Chuỗi hạt trong đời sống bạn trẻ
23/07/2007
Chuỗi đeo tay, vật trang sức quá quen thuộc và phổ biến của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng, đằng sau nét...
Niệm Phật với tuổi trẻ
23/07/2007
Nếu người trẻ hiểu rằng chiến thắng những ham muốn bất chánh, những dục vọng đam mê dẫn đến phiền...