Tin tức

Cảm tưởng của bạn Tịnh Nhân trong khóa tu mùa hè lần 3
02/08/2007
Các bạn đã bỏ đi những thụ hưởng dục lạc để cùng nhau ngồi trong chốn trai đường dùng bữa cơm chay...
Cảm tưởng của bạn Huệ An trong khóa tu mùa hè lần 3
31/07/2007
Con xin cám ơn cha mẹ, người đã sinh thành và dưỡng dục con khôn lớn như hôm nay. Không những thế,...
Đức Phật của làng tôi
31/07/2007
Đức Phật của làng tôi đã có tới hai ngàn mùa sen nở. Nhưng những gì tôi biết được về làng, về Đức...
Nỗi lòng đi tu
31/07/2007
Cảm tưởng của bạn Nguyên An trong khóa tu mùa hè lần 3
30/07/2007
Không biết tự lúc nào, ngôi chùa Hoằng Pháp đã trở thành mái nhà thân thương của chúng con, và quý...
Chùm ảnh Khóa tu mùa hè dành cho các Bạn trẻ lần thứ 3 năm 2007
29/07/2007
Sau bảy ngày tu tập và vui chơi. Sáng nay, ngày 29/07/2007(nhằm ngày 16/06 năm Đinh Hợi), Lễ bế mạc...
Mùa hè với mái chùa
29/07/2007
Mùa hè đối với bạn trẻ là những chuyến vui chơi, du lịch dã ngoại lên rừng, xuống biển, tận hưởng...
Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Đại Nguyện
24/07/2007
Lịch sử đức Phật A Di Ðà, với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại...
Niệm Phật có thể độ chúng sanh
24/07/2007
Là pháp môn niệm Phật, lấy nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây phương, ly khổ đắc lạc. Nhìn vào thấy...
Niệm Phật được thành Phật đạo
24/07/2007
Người niệm Phật mà được sự hộ niệm của chư Phật, nhiếp trì nguyện lực của Phật A Di Ðà thì lúc mạng...
Niệm Phật tam muội
24/07/2007
Niệm Phật tam muội không chủ ý niệm cho nhiều trong một lúc một thời nào đó, nhưng lại chuyên, phải...
Sống trong bổn nguyện của Phật A Di Đà
24/07/2007
Chúng ta thấy một con người, bằng đức tin và niệm danh hiệu, đã gắn được cuộc đời mình với bổn...