Tin tức

Chánh Hạnh Niệm Phật
17/05/2007
Nếu tâm tha thiết vì việc sanh tử niệm niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e một phen mất thân người...
Ý nghĩa yếu tố huyền sử trong lịch sử Đản sinh của Đức Phật
17/05/2007
“Vị Bồ tát khi sinh ra Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về phía Bắc bước đi bảy...
Báo cáo tổng kết "Khóa tu Phật thất" lần thứ 45
14/05/2007
Việc tổ chức khóa tu niệm Phật bảy ngày này được xem như một giải pháp thiết thực có tác dụng trị...
Cảm tưởng kết khóa Phật thất lần 45 _ Tâm Đạt
13/05/2007
Mỗi lần khóa tu phật thất qua đi là mỗi lần chúng con được trưởng dưỡng giới hạnh, đạo đức, được mở...
Cảm tưởng Khóa tu Phật thất lần 45 _ Liên Nga (Bình Dương)
13/05/2007
Như thông lệ, ngay ngày đầu khóa thầy giảng cho chúng con tất cả về nề nếp sinh hoạt cùng nội quy...
Cảm tưởng Phật thất khóa 45 _Cao Quốc Dũng (Cần Thơ)
13/05/2007
Tuy mới dự được hai khóa tu nhưng con cảm nhận sâu sắc tình thầy đối với hàng phật tử thơ ngây,...
Định nghiệp khó tránh
12/05/2007
Thuở Phật tại thế, có một vị tỳ kheo số phần xui xẻo. Mặc dù thầy tu hành rất tinh tấn, giới hạnh...
Duyên xưa nghiệp cũ
12/05/2007
Câu chuyện xẩy ra ở một nhà giàu tại Trung Quốc ngày xưa. Truyền thống "Cải gia vi tự" (biến nhà...
Tìm Thánh Tăng
12/05/2007
Tại một ngôi chùa Trung Quốc ngày xưa, có một vị sư nổi tiếng về hạnh ở dơ. Thầy không đủ điều kiện...
Con nhền nhện
11/05/2007
Ngày xưa, có một vị sư tọa thiền rất chuyên cần tinh tấn. Trải qua nhiều năm tu tập, một ngày nọ...
Đạo tràng của Bồ tát
11/05/2007
Ngày xưa ở một ngôi chùa lớn tại Trung Quốc, có một vị sư nổi tiếng là khùng. Thầy không bao giờ ở...
Tam nghiệp hằng thanh tịnh
11/05/2007
Một vị thiền sư đi hành cước ngang một thôn ấp nọ, tìm tới nghỉ tại một ngôi chùa bỏ vắng lâu năm....