Tin tức

Khất sĩ
21/08/2022
Pháp thoại “Lý Thuyết Thực Nghiệm Pháp Môn Niệm Phật” – KTPT 97
20/08/2022
Ngày 20/08/2022 (nhằm 23/07/2022), TT. Thích Giác Liêm, Trụ trì chùa Đà La Ni, TT. Tràng Bỏm, Trảng...
Pháp thoại “Thiện Căn - Phước Đức - Nhân Duyên của hành giả tu Tịnh Độ” – Phần 2 – KTPT 97
19/08/2022
Ngày 19/08/2022 (nhằm 22/07 Nhâm Dần), tiếp nối pháp thoại kỳ trước, HT. Thích Thái Hòa, Trụ trì...
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Nhất Pháp, Đồng Nai
19/08/2022
Ngày 14/08/2022 (nhằm 17/07 Nhâm Dần), đông đảo quý Thiện nam tín nữ Phật tử đã trở về chùa Nhất...
Pháp thoại “Thiện Căn - Phước Đức - Nhân Duyên của hành giả tu Tịnh Độ” – Phần 1 – KTPT 97
19/08/2022
Ngày 18/08/2022 (nhằm 21/07 Nhâm Dần), trong Pháp hội Niệm Phật, HT. Thích Thái Hòa, Trụ trì chùa...
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Kim Cang Tịnh Độ Ma San, Hàn Quốc
18/08/2022
Ngày 14/08/2022 (nhằm ngày 17/7 năm Nhâm Dần), quý Thầy Tổ đình Hoằng Pháp tham dự Đại lễ Vu Lan...
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 97
17/08/2022
Ngày 17/08/2022 (nhằm 20/07 Nhâm Dần), chùa Hoằng Pháp chính thức khai khóa Khóa Tu Phật Thất lần...
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 Đạo Tràng Minh Chất, Cần Thơ
17/08/2022
Ngày 14/08/2022 (nhằm 17/07 Nhâm Dần), đạo tràng Minh Chất (phường Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ) do...
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Hòa Phúc, Hà Nội
16/08/2022
Sáng ngày 14/08/2022 (nhằm 17/07 Nhâm Dần), chùa Hòa Phúc (thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc...
Nhập khóa Khóa tu Phật thất lần 97- Pháp Hội Niệm Phật
16/08/2022
Trong hai ngày 15-16/08/2022 (nhằm 18-19/07 Nhâm Dần), chùa Hoằng Pháp chính thức bước vào ngày...
Đại Lễ Vu Lan báo Hiếu 2022 chùa Đăng Pháp
16/08/2022
Trung tuần tháng Bảy còn mùa mưa, cũng là lúc chư chư Tăng mãn hạ sau ba tháng an cư,...
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Đại Cồ Việt
15/08/2022
Ngày 14/08/2022 (nhằm 17/07 Nhâm Dần) chùa Đại Cồ Việt (Ngã Hai, xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, tỉnh...