Tin tức

Lễ sám hối 30/07 Quý Mão
14/09/2023
Ngày 14/09/2023 (nhằm 30/07 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM trở về...
Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Tu niệm Phật một ngày và lễ Quy y Tam bảo
14/09/2023
Ngày 10/09/2023 (nhằm 26/07 Quý Mão), hơn 200 quý thiện nam tín nữ trở về chùa Giai Lam - thôn Bình...
Kết khóa Khóa tu Phật thất lần 100
14/09/2023
Sáng ngày 13/09/2023 (nhằm 29/07 Quý Mão), KTPT lần 100 chính thức khép lại sau lời chia sẻ ngắn...
Tặng cơm hộp nhân Khóa tu Phật thất lần thứ 100
13/09/2023
Trong các ngày từ 06-12/07/2023 (nhằm từ 22- 28/07 Quý Mão), được sự hoan hỷ hứa khả của Đại đức...
Lễ tri ân Tam bảo – KTPT 100
13/09/2023
Tối ngày 12/09/2023 (nhằm 28/07 Quý Mão), nhân khóa tu Phật thất lần thứ 100, chùa Hoằng Pháp tổ...
Pháp thoại “Oan gia nên giải hay kết?” – KTPT lần 100
13/09/2023
Ngày 12/09/2023 (nhằm 28/07 Quý Mão), ngày thứ 7 KTPT lần 100, Đại đức Thích Tâm Tri – Phó trụ trì...
Pháp thoại “Dừng và chuyển nghiệp” – KTPT lần 100
11/09/2023
Ngày 11/09/2023 (nhằm 27/07 Quý Mão), ngày thứ 6 KTPT lần 100, Thượng tọa Thích Giác Đăng – Nguyên...
Pháp thoại “Chân trời không mây” – KTPT lần 100
11/09/2023
Ngày 10/09/2023 (nhằm 26/07 Quý Mão), ngày thứ 5 KTPT lần 100, Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Huệ Hoà -...
Pháp thoại “Vượt qua ma chướng” – KTPT lần 100
09/09/2023
Ngày 09/09/2023 (nhằm 25/07 Quý Mão), ngày thứ 4 KTPT lần 100, Ni sư Thích Nữ Như Lan – Phó trưởng...
Pháp thoại “Học Phật nên biết” – KTPT lần 100
09/09/2023
Ngày 08/09/2023 (nhằm 24/07 Quý Mão), ngày thứ 3 KTPT lần 100, Đại đức Thích Tâm Dược (Hướng dẫn...
Pháp thoại “Tu đúng hay sai” – KTPT 100
07/09/2023
Ngày 07/09/2023 (nhằm 23/07 Quý Mão), ngày thứ 2 KTPT lần 100, Hòa thượng Thích Bửu Chánh - Ủy Viên...
Đạo tràng Minh Chất – Cần Thơ: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2023
06/09/2023
Ngày 03/09/2023 (nhằm 19/07 Quý Mão), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...