Tin tức

L Ò N G N G Ư Ờ I
06/06/2022
Tu niệm Phật một ngày
05/06/2022
Ngày 05/06/2022 (nhằm 07/05 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ khắp các tỉnh thành và khu vực Tp. HCM...
Khai khóa Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
05/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Chùa Đống Cao: Ngày thứ Năm Khóa tu Mùa hè Thiếu nhi
05/06/2022
Ngày 03/06/2022 (nhằm 05/05 Nhâm Dần) bước sang ngày thứ Năm, sau khi đọc bài Nhớ Ơn, tịnh tọa,...
Chùa Đống Cao: Ngày thứ Tư Khóa tu Mùa hè “Yoga – Gottalent” thiếu nhi
04/06/2022
Ngày 02/06/2022 (nhằm 04/05 Nhâm Dần), bước sang ngày thứ tư Khóa tu Mùa hè Thiếu nhi, sau thời...
Chùa Đống Cao: Ngày thứ Ba Khóa tu Mùa hè “Xuất Gia Gieo Duyên” Thiếu nhi
03/06/2022
Ngày 01/06/2022 (nhằm 03/05 Nhâm Dần), bước sang ngày thứ Ba của khóa tu, sau khi được quý Thầy...
Thường hành chánh niệm
03/06/2022
Chánh niệm có thể giúp chúng ta đối mặt và giải quyết những căng thẳng, lo âu, đau đớn và bệnh tật....
Chùa Đống Cao: Ngày thứ Hai Khóa tu Mùa hè “Xuất Gia Gieo Duyên” Thiếu nhi
01/06/2022
Ngày 31/05/2022 (nhằm 02/05 Nhâm Dần), các bạn bước vào ngày thứ hai Khóa tu Mùa hè “Xuất Gia Gieo...
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng "Nâng Bước Nhân Tài" - Trường THPT Diễn Châu 3
31/05/2022
Chiều ngày 31/05/2022 (nhằm 02/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Thành, Trụ trì chùa Cổ Am, Nghệ An cùng...
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng "Nâng Bước Nhân Tài" - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
31/05/2022
Sáng ngày 31/05/2022 (nhằm 02/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Thành, Trụ trì chùa Cổ Am, Nghệ An cùng...
Chùa Cổ Am: Trao Học Bổng "Nâng Bước Nhân Tài" - Trường THPT Cửa Lò 2
31/05/2022
Sáng ngày 31/05/2022 (nhằm 02/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Thành, Trụ trì chùa Cổ Am, Nghệ An cùng...
Lễ sám hối chùa Đăng Pháp – Bình Phước
31/05/2022
Ngày 29/05/2022 (nhằm 29/04 Nhâm Dần), nhận lời mời của ĐĐ. Thích Tâm Quang, Trụ trì chùa Đăng...