Tin tức

Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
13/06/2022
Ngày 12/06/2022 (nhằm 14/05 Nhâm Dần), hơn 12.000 bạn sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học...
Ngày cuối - Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
12/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Ngày thứ Sáu - Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
11/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Ngày thứ Năm - Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
10/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Ngày thứ Tư - Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
09/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Chùa Bốn: Tu niệm Phật Một ngày An lạc
09/06/2022
Ngày 05/06/2022 (Nhằm 07/05 Nhâm Dần), gần 150 quý thiện nam tín nữ gần xa tập trung về chùa Bốn...
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022
Ngày thứ Ba - Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
07/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Chùa Suối Pháp: Khóa tu Thiếu nhi
07/06/2022
Ngày 05/06/2022 (nhằm 07/05 Nhâm Dần), chùa Suối Pháp, Tây Ninh đã tổ chức Khoá tu một ngày dành...
Ngày thứ hai - Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
07/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Chùa Tây Khánh: Khóa Tu Bát Quan Trai Giới
06/06/2022
Ngày 05/06/2022 (nhằm 07/05 Nhâm Dần), gần 170 Phật tử đã trở về chùa Tây Khánh (thôn Cao...
Chùa Đống Cao: Ngày Cuối Khóa tu Mùa hè Thiếu nhi
06/06/2022
Ngày 04/06/2022 (nhằm 06/05 Nhâm Dần), ngày cuối cùng khóa tu, sau những giây phút ngồi tịnh toạ...