Tin tức

Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
15/10/2022
Ngày 14/10/2022 (nhằm 19/09 Nhâm Dần), chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa), thuộc Tổ đình...
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
15/10/2022
Tối ngày 14/10/2022 (nhằm 19/09 Nhâm Dần), nhân ngày vía của đức Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất gia (19/09...
Chùa Linh Ẩn: Pháp Hội Quán Thế Âm
14/10/2022
Mừng kỷ niệm ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia 19/09 ÂL, chùa Linh Ẩn (Đài Bắc, Đài Loan) đã...
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Vun trồng cội rễ thiện lành
12/10/2022
Bài pháp thoại do ngài trưởng lão Tỳ-kheo Bodhi giảng năm 1978. In lần đầu năm 1978, tái bản năm...
Tu một ngày an lạc chùa Đăng Pháp – Bình Phước
11/10/2022
Ngày 09/10/2022 (nhằm ngày 14/09 Nhâm Dần) chùa Đăng Pháp (thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù...
Chùa Cổ Am: Ngày thứ nhất - Đăng Hội Bình An Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
11/10/2022
Tối ngày 11/10/2022 (nhằm 15/09 Nhâm Dần), hàng trăm quý thiện nam tín nữ xa gần đã vân tập về tại...
Lễ Ngũ Bách Danh Bồ Tát Quán Thế Âm
11/10/2022
Từ 10-14/10/2022 (nhằm 15-19/09 Nhâm Dần), nhân kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia (19/09 âm...
Tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp - Cambodia
10/10/2022
Ngày 09/10/2022 (nhằm 14/06 Nhâm Dần), chùa Hoằng Pháp Cambodia (Quốc lộ 21B, Ấp 1A, phường Svay...
Chùa Suối Pháp: Lễ Sám hối định kỳ
10/10/2022
Ngày 09/10/2022 (nhằm 14/09 Nhâm Dần), đông đảo quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử gần xa đã vân tập...
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Lễ sám hối 14/09 Nhâm Dần
09/10/2022
Ngày 09/10/2022 (nhằm 14/09 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về...