Tin tức

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Linh Ẩn, Đài Loan
25/08/2022
Ngày 21/08/2022 (nhằm 24/07 Nhâm Dần), tại chùa Linh Ẩn (Đài Bắc, Đài Loan) đã long trọng tổ chức...
Pháp thoại - HT. Thích Minh Thông chia sẻ kinh nghiệm tu học – KTPT 97
24/08/2022
Sáng ngày 23/08/2022 (nhằm 26/07 Nhâm Dần), HT. Thích Minh Thông, Trụ trì chùa Huệ Nghiêm (Đỗ Năng...
Chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp mừng khánh tuế Hòa thượng Đạo trưởng
23/08/2022
Ngày 23/08/2022 (nhằm 26/07 Nhâm Dần), sau khi kết thúc ba tháng An cư kiết hạ, quý Thầy đại diện...
Pháp thoại “Niệm Phật – Niệm Phật A Di Đà” – KTPT 97
23/08/2022
Ngày 22/08/2022 (nhằm 25/07 Nhâm Dần), TT. Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, GHPG...
Pháp thoại “Lý Thuyết Thực Nghiệm Hiển Bày Qua Năm Số” – KTPT 97
22/08/2022
Ngày 21/08/2022 (nhằm 24/07/2022), sau khi dùng điểm tâm, HT. Thích Chân Tính, Đạo trưởng Tổ đình...
Chùa Đống Cao: Khóa tu niệm Phật Một ngày
21/08/2022
Ngày 21/08/2022 (nhằm 24/07 Nhâm Dần), chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa),...
Khất sĩ
21/08/2022
Pháp thoại “Lý Thuyết Thực Nghiệm Pháp Môn Niệm Phật” – KTPT 97
20/08/2022
Ngày 20/08/2022 (nhằm 23/07/2022), TT. Thích Giác Liêm, Trụ trì chùa Đà La Ni, TT. Tràng Bỏm, Trảng...
Pháp thoại “Thiện Căn - Phước Đức - Nhân Duyên của hành giả tu Tịnh Độ” – Phần 2 – KTPT 97
19/08/2022
Ngày 19/08/2022 (nhằm 22/07 Nhâm Dần), tiếp nối pháp thoại kỳ trước, HT. Thích Thái Hòa, Trụ trì...
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Nhất Pháp, Đồng Nai
19/08/2022
Ngày 14/08/2022 (nhằm 17/07 Nhâm Dần), đông đảo quý Thiện nam tín nữ Phật tử đã trở về chùa Nhất...
Pháp thoại “Thiện Căn - Phước Đức - Nhân Duyên của hành giả tu Tịnh Độ” – Phần 1 – KTPT 97
19/08/2022
Ngày 18/08/2022 (nhằm 21/07 Nhâm Dần), trong Pháp hội Niệm Phật, HT. Thích Thái Hòa, Trụ trì chùa...
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Kim Cang Tịnh Độ Ma San, Hàn Quốc
18/08/2022
Ngày 14/08/2022 (nhằm ngày 17/7 năm Nhâm Dần), quý Thầy Tổ đình Hoằng Pháp tham dự Đại lễ Vu Lan...