Tin tức

Chùa Bốn: Tu niệm Phật Một ngày An lạc
09/06/2022
Ngày 05/06/2022 (Nhằm 07/05 Nhâm Dần), gần 150 quý thiện nam tín nữ gần xa tập trung về chùa Bốn...
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022
Ngày thứ Ba - Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
07/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Chùa Suối Pháp: Khóa tu Thiếu nhi
07/06/2022
Ngày 05/06/2022 (nhằm 07/05 Nhâm Dần), chùa Suối Pháp, Tây Ninh đã tổ chức Khoá tu một ngày dành...
Ngày thứ hai - Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
07/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Chùa Tây Khánh: Khóa Tu Bát Quan Trai Giới
06/06/2022
Ngày 05/06/2022 (nhằm 07/05 Nhâm Dần), gần 170 Phật tử đã trở về chùa Tây Khánh (thôn Cao...
Chùa Đống Cao: Ngày Cuối Khóa tu Mùa hè Thiếu nhi
06/06/2022
Ngày 04/06/2022 (nhằm 06/05 Nhâm Dần), ngày cuối cùng khóa tu, sau những giây phút ngồi tịnh toạ...
L Ò N G N G Ư Ờ I
06/06/2022
Tu niệm Phật một ngày
05/06/2022
Ngày 05/06/2022 (nhằm 07/05 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ khắp các tỉnh thành và khu vực Tp. HCM...
Khai khóa Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
05/06/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Chùa Đống Cao: Ngày thứ Năm Khóa tu Mùa hè Thiếu nhi
05/06/2022
Ngày 03/06/2022 (nhằm 05/05 Nhâm Dần) bước sang ngày thứ Năm, sau khi đọc bài Nhớ Ơn, tịnh tọa,...
Chùa Đống Cao: Ngày thứ Tư Khóa tu Mùa hè “Yoga – Gottalent” thiếu nhi
04/06/2022
Ngày 02/06/2022 (nhằm 04/05 Nhâm Dần), bước sang ngày thứ tư Khóa tu Mùa hè Thiếu nhi, sau thời...