Thơ HT. Thích Chân Tính

Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018
Nhân dịp mừng xuân Mậu Tuất, chùa Hoằng Pháp gửi tặng quý quan khách và quý Phật tử gần xa tập sách...
Giả
29/11/2017
Cám Ơn Vô Thường
19/01/2015
Cảm Tác Sóng Thần
19/01/2015
Chắp Tay Chào Nhau
19/01/2015
Chúc Mừng Phật Thất (Khóa 6)
19/01/2015
Đến Đi
19/01/2015
.
Em Là Con Gái Việt Nam
19/01/2015
Giả Mộng
19/01/2015
Hoa Nở Mùa Xuân
19/01/2015
Khen Chê
19/01/2015
.
Khóa tu Phật thất
19/01/2015