Thơ

Tết Thầy
25/12/2011
Mầm non dâng Thầy
05/04/2011
Còn mãi trong Tôi
01/04/2011
Nụ cười sư phụ
30/12/2010
Mẹ là Phật
01/07/2010
Học Phật
29/12/2009
Nước mắt hạnh phúc
25/06/2009
Ngân vang câu niệm Phật
15/10/2008
Niệm Phật
03/04/2008