Thơ

Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P2)
07/06/2021
Gửi về quê nhà
02/06/2021
Tứ động tâm
24/05/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm
18/05/2021
QUA MÙA BÃO GIÔNG
22/04/2021
Thơ! Vu Lan
01/09/2018
Lời thơ dâng mẹ cha nhân mùa Vu Lan báo hiếu
21/08/2018
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu kính nguyện cầu năng lượng an lành đến với tất cả mọi người. Nguyện cầu...
Đi chùa quên tâm
19/04/2018
Ơn Thầy
30/12/2017
Con đã thấy...
20/07/2017
Huyền Cầu Trần Minh Châu Kính Tặng Thầy Chân Tính
03/11/2016
.
Kính Tạ Ơn Thầy
27/10/2016