Thơ

Sài Gòn tôi ơi.
21/08/2021
Cha mẹ là hạnh phúc của con
14/08/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P5)
04/07/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P4)
23/06/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P3)
21/06/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P2)
07/06/2021
Gửi về quê nhà
02/06/2021
Tứ động tâm
24/05/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm
18/05/2021
QUA MÙA BÃO GIÔNG
22/04/2021
Thơ! Vu Lan
01/09/2018
Lời thơ dâng mẹ cha nhân mùa Vu Lan báo hiếu
21/08/2018
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu kính nguyện cầu năng lượng an lành đến với tất cả mọi người. Nguyện cầu...