Thơ

Nghèo, nên đi chùa
25/09/2021
Thiên thần áo trắng
09/09/2021
Thiết niệm nạn nhân dịch khí thương vong
04/09/2021
Thiêng liêng “Đạo Nhà”
30/08/2021
Cha mẹ tình thâm
28/08/2021
Con xin lỗi mẹ cha
26/08/2021
Sài Gòn mùa này…..
23/08/2021
Sài Gòn tôi ơi.
21/08/2021
Cha mẹ là hạnh phúc của con
14/08/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P5)
04/07/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P4)
23/06/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P3)
21/06/2021