Suy Ngẫm

Nghịch cảnh phải nhẫn mà thuận cảnh cũng nhẫn
03/07/2016
Sở dĩ con người khởi tâm sân là do họ không thỏa mãn được ham muốn và tham ái; hoặc họ được rồi,...
Làm việc và an tâm
24/06/2016
Có những người trong cuộc sống đời thường, tâm hồn có thể thoải mái, nhưng khi đến nơi làm việc,...
Phật giáo, băng nhũ, và nỗ lực yêu thương kẻ thù
22/06/2016
Người ta thường nói Phật giáo được xây dựng trên hai nguyên tắc cốt lõi - trí huệ và từ bi.
Xa lìa cám dỗ danh vị và quyền lực
27/05/2016
Mọi người đều muốn theo đuổi danh vị và quyền lực, có rất nhiều người trẻ tuổi thường nói: “Chỉ cần...
Sinh con gái hay trai đều tốt
05/05/2016
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi đảnh lễ Thế Tôn và ngồi...
Đói ăn, mệt ngủ
01/05/2016
Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha, tại Veluvana.
Phóng sanh
14/04/2016
...Vào ngày tôi được sinh ra đời, tôi suy nghĩ không biết mình phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa...
Chuyển tâm tham thành tâm nguyện
12/04/2016
Phật pháp nói tham là gốc khổ, chúng ta muốn giải quyết vấn đề khổ thì trước tiên phải bắt đầu từ...
Không quyến luyến, không trốn tránh
15/03/2016
Tuy giáo lí Phật-đà bàn nhiều về các nỗi khổ của chúng sinh nhưng không có nghĩa là những người học...
Kết rộng thiện duyên
20/02/2016
Chúng ta đều biết tham là tật xấu không tốt, nhưng có lúc chúng ta lại rơi vào một cực đoan khác là...
Danh lợi chỉ là tạm thời
28/01/2016
Mục đích con người tham chiếm lấy không ngoài tiền bạc, danh vị, nhưng những thứ này dù tìm kiếm...
Bốn loại an lạc
22/01/2016
Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng tại Koli cùng với các Tỷ kheo. Rồi gia chủ Anàthapindika đi...