Suy Ngẫm

Món Quà Pháp Bảo – Phần 2
10/11/2016
Tâm này không có cái tôi và cũng không tồn tại dưới bất kỳ dạng vật chất hay hình thức nào. Tâm chỉ...
Món Quà Pháp Bảo - Phần 1
09/11/2016
Tôi rất vui khi bạn có cơ hội đến thăm Chùa Pah Pong, và thăm con trai đang tu học ở đây. Tuy nhiên...
Lời khuyên chuẩn bị cho phút lâm chung – Phần cuối
07/11/2016
Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Bỏ hết và đi thôi!
Lời khuyên chuẩn bị cho phút lâm chung – Phần 3
06/11/2016
Thậm chí nếu bạn thấy suy nghĩ phát sinh trong đầu thì cũng không sao, miễn là bạn suy nghĩ với trí...
Lời khuyên chuẩn bị cho phút lâm chung - Phần 2
05/11/2016
Đừng mong quy luật sẽ không xảy ra với bạn
Lời khuyên chuẩn bị cho phút lâm chung - Phần 1
04/11/2016
Sau đây là những lời khuyên đơn giản nhưng sâu sắc mà Ajahn Chah dành cho một đệ tử lớn tuổi của...
Phát Sinh Trí Huệ
02/11/2016
Trí huệ (pañña) là việc nhìn thấy chân lý thông qua hoạt động của thân tâm. Khi chúng ta dùng định...
Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do - Phần cuối
01/11/2016
Mọi thứ sẽ phát triển tốt đẹp, và sau đó trở nên không ổn, lụi tàn, rồi lại hồi sinh trở nên tốt...
Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do - Phần 4
31/10/2016
Ajahn Tongrat đã không dạy gì nhiều; Ngài ấy chỉ luôn nói với chúng ta, "Hãy luôn luôn cẩn trọng!...
Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do – Phần 3
30/10/2016
Ta sẽ trở nên giống như Đức Phật, chỉ với một điều kiện duy nhất: dẹp bỏ tính ích kỷ. Đức Phật đã...
Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi và Tự Do - Phần 2
29/10/2016
Người già có thể nhìn thấy vô thường, khổ, và vô ngã (cái tôi này không có thật). Họ sống trên cuộc...
Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do - Phần 1
28/10/2016
Ajahn Chah so sánh kinh nghiệm tỉnh giác giống như việc đếm trái cây. Một khi đã đếm qua, bạn không...