Suy Ngẫm

Hai Mặt của Thực Tại – Phần Cuối
05/12/2016
Tất cả những gì chúng ta cần làm là ngồi và suy ngẫm về chú nhện. Chỉ cần như vậy thì trí huệ sẽ...
Hai Mặt Của Thực Tại – Phần 6
04/12/2016
Bất kỳ khi nào chúng ta suy nghĩ, chiêm nghiệm và hiểu sai vấn đề, thì sự vật sẽ chống lại chúng ta.
Hai Mặt Của Thực Tại – Phần 5
03/12/2016
Rừng Cảm Giác
Hai Mặt Của Thực Tại – Phần 4
02/12/2016
Luôn Luôn Thực Hành
Hai Mặt Của Thực Tại – Phần 3
01/12/2016
Trần Gian và Sự Giải Thoát
Hai Mặt của Thực Tại - Phần 2
30/11/2016
Ngày xưa, có một bậc thầy nổi tiếng về phép thuật ở xứ Taxila thuộc Ấn Độ cổ đại. Ông dạy đệ tử tất...
Hai Mặt của Thực Tại – Phần 1
29/11/2016
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có hai chọn lựa: chấp nhận sống vui vẻ trong thế giới này hoặc...
Pháp Tánh – Phần Cuối
16/11/2016
Sáu giác quan là những cơ quan ưu việt trong cơ thể; chúng có thể giúp ta thành đạo hay bị đọa đày.
Pháp Tánh – Phần 3
15/11/2016
Pháp là bản chất của thiên nhiên. Đây được gọi là "Sacca Dhamma", Pháp của chân lý và sự thật.
Pháp Tánh – Phần 2
14/11/2016
Đi cùng với trí huệ là sự tỏ hiện đức tính bình tĩnh và tự kềm chế nơi các hành giả. Rồi đến phiên...
Pháp Tánh – Phần 1
13/11/2016
Khi một loại cây ăn quả ra hoa, một làn gió lay động sẽ làm hoa rụng xuống đất. Số hoa còn lại trên...
Món Quà Pháp Bảo – Phần Cuối
11/11/2016
Với tâm tĩnh lặng và an nhiên, ta hãy quán sát thân này từ đỉnh đầu đến gót chân, rồi từ gót chân...