Phật Sự TT. Thích Chân Tính

Khoá tu tại Capri Hall – Vancouver - Canada.
29/07/2012
Tiếp tục chuyến Phật sự tại Canada, ngày 27/07/2012 Thượng toạ Thích Chân Tính đã có buổi thuyết...
Tổ chức phóng sinh tại Canada Place - Canada.
28/07/2012
Sáng ngày 26/07/2012 TT. Thích Chân Tính cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã tổ chức phóng sinh...
Thuyết giảng tại Royal Banquet Hall - Canada.
26/07/2012
Tiếp tục chuyến Phật sự tại Canada, ngày 24/07/2012 Thượng toạ Thích Chân Tính đã đi thăm một số...
Tiếp tục thuyết giảng tại Royal Banquet Hall - Canada.
26/07/2012
Sáng ngày 25/07/2012 Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến dự lễ cúng dường Trai Tăng tại tư gia của...
Tham quan đảo Victoria - Vancouver
24/07/2012
Ngày 23/07/2012 Ni Sư Thích Nữ Minh An trụ trì Chùa Pháp Hoa tại 3730 Boun Dary Rd, Burnaby BC, V5N...
Kết thúc khoá tu tại Tu Viện Chân Nguyên - Canada.
23/07/2012
Ngày 22/07/2012 là ngày cuối của khoá tu Bước Chân Tỉnh Thức tại Tu Viện Chân Nguyên 1220 – 200 St,...
Thuyết giảng tại Tu Viện Chân Nguyên – Langley, BC, Canada
22/07/2012
Ngày 21/07/2011 Thượng toạ Thích Chân Tính đã có buổi thuyết giảng tại Tu Viện Chân Nguyên 1220 –...
Bắt đầu chuyến Phật sự tại Canada
21/07/2012
Trên tinh thần Hoằng Pháp lợi sinh, đáp lời mời của Ni Sư Thích Nữ Minh An, trụ trì Chùa Pháp Hoa...
Dự lễ khai khoá tu “Bước Chân Tỉnh Thức” - Canada.
21/07/2012
Tiếp tục chuyến Phật sự, ngày 20/07/2012 Thượng toạ Thích Chân Tính đã đến chứng minh và dự lễ khai...
Lễ Quy y tại chùa Mỹ Long
02/07/2012
Sáng ngày 30/6/2012 (nhằm ngày 12/5 năm Nhâm Thìn), nhận lời mời của Hòa thượng Thích Trí Nghĩa,...
Lễ An Vị Phật
01/06/2012
Ngày 30/5/2012 (nhằm ngày 10/04 nhuần Nhâm Thìn), đáp lời thỉnh của Đại đức Thích Giác Thông trụ...
Lễ Phật đản chùa Cổ Am - Nghệ An
05/05/2012
Thứ Sáu (4/5/2012), trước khi kết thúc chuyến Phật sự tại miền Bắc, Thượng tọa Thích Chân Tính đã...