Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Giảng pháp tại chùa Cổ Lâm và tư gia Phật tử Khánh Minh – Hoa Kỳ
03/10/2016
Ngày 01 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã hướng dẫn tu học một ngày tại chùa Cổ Lâm,...
Giảng pháp tại chùa Phước Huệ và niệm Phật đường Viên Thông – Hoa Kỳ
03/10/2016
Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết pháp tại chùa Phước...
Thăm Và Giảng Pháp Một Số Chùa Việt Tại Seattle - Hoa Kỳ
01/10/2016
Sáng ngày 30 tháng 09 năm 2016, nhân chuyến hoằng pháp tại bang Washington, Thượng tọa Thích Chân...
Giảng Pháp Tại Niệm Phật Đường Liên Hoa Và Thăm Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Hoa Kỳ
30/09/2016
Sáng ngày 28 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến thăm và chia sẻ kinh nghiệm tu...
Thăm Washington D.C Và Giảng Pháp Tại Tịnh Xá Hương Thiền
28/09/2016
Sáng ngày 26 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư tăng chùa Hoằng Pháp đã đến...
Giảng Pháp Tại Chùa Cát Tường Bang Georgia – Hoa Kỳ
26/09/2016
Tối ngày 24 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa...
Giảng Pháp Tại Chùa Chùa Báo Ân Bang Florida – Hoa Kỳ
26/09/2016
Sáng ngày 25 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có thuyết giảng tại chùa Báo Ân, bang...
Giảng Pháp Tại Tu Viện Quan Âm Tampa Florida – Hoa Kỳ
26/09/2016
Tối ngày 25 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết pháp tại tu viện Quan...
Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Và Tu Học Tại Chùa Báo Ân Bang Florida – Hoa Kỳ
24/09/2016
Sáng ngày 23 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm tổ chức...
Thuyết pháp tại chùa Báo Ân bang Florida - Hoa Kỳ
24/09/2016
Ngày 22 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã chia sẻ pháp thoại tại chùa Báo Ân,...
Một ngày tu tại chùa Đức Viên bang Arkansas - Hoa Kỳ
23/09/2016
Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã trực tiếp hướng dẫn quý thiện tín Phật tử...
Thăm trung tâm Nasa ở Houston và giảng pháp tại chùa Quang Đức bang Texas
20/09/2016
Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2016, nhân chuyến hoằng pháp tại Houston, Thượng tọa Thích Chân Tính cùng...