Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Tu một ngày tại chùa Huệ Quang, Santa Ana - California
13/10/2017
Tiếp tục lịch trình hoằng pháp, ngày 11/10/2017, TT. Thích Chân Tính cùng chư Tăng có mặt tại chùa...
Viếng thăm Thiền viện Đại Đăng, Bonsall - California
11/10/2017
Sáng ngày (10/10/2017), TT. Thích Chân Tính cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp đã viếng thăm Thiền viện...
Viếng thăm Tu Viện Hoa Nghiêm và giảng pháp tại Như Lai Thiền Tự, San Diego - California
10/10/2017
Sáng ngày (09/10/2017), TT. Thích Chân Tính đã rời khỏi Tổ đình Minh Đăng Quang đến viếng thăm Hòa...
Tham quan Santa Ana College và giảng pháp tại California
09/10/2017
Sáng ngày 08/10/2017, TT. Thích Chân Tính và quý thầy chùa Hoằng Pháp đi tham quan Santa Ana...
Tham quan khu Hollywood và giảng pháp tại Hiền Như tịnh thất, California
08/10/2017
Ngày 06/10/2017, TT. Thích Chân Tính và quý thầy chùa Hoằng Pháp đã rời khỏi tiểu bang North...
Tham quan chùa và giảng pháp tại North Carolina
06/10/2017
Sáng ngày 05/10/2017, TT. Thích Chân Tính cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp tiếp tục tham quan một vài...
Dự lễ động thổ và giảng pháp tại chùa Phước Hải, Charlotte
05/10/2017
Sáng ngày 04/10/2017, TT. Thích Chân Tính cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp đến chùa Phước Hải,...
Viếng thăm một số ngôi chùa ở North Carolina
04/10/2017
Ngày 02/10/2017, rời khỏi Minnesota, TT. Thích Chân Tính đã đến tiểu bang North Carolina, tiếp tục...
Giảng pháp tại hội trường St. Paul, Minnesota
02/10/2017
Chủ nhật (01/10/2017), TT. Thích Chân Tính có buổi pháp thoại tại hội trường St. Paul, Minnesota.
Giảng pháp chùa Giác Lâm, St. Cloud - Minnesota
01/10/2017
Ngày 30/09/2017, TT. Thích Chân Tính đã quang lâm đến đạo tràng và có buổi pháp thoại tại chùa Giác...
Viếng thăm niệm Phật đường Liên Hoa, Minnesota
30/09/2017
Trưa ngày 29/09/2017, TT. Thích Chân Tính và quý thầy chùa Hoằng Pháp tiếp tục tham quan Lake City...
Viếng thăm chùa Thiên Ân và Xá Lợi tại Becker, Minnesota
29/09/2017
Hôm nay, thứ năm (28/09/2017), TT. Thích Chân Tính và quý thầy tiếp tục tham quan một số ngôi chùa...