Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Thăm và đảnh lễ Hòa thượng Thích Thanh Từ
25/08/2015
Ngày 24/08/2015 (11/07 Ất Mùi) Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã đến Tổ...
Lễ Vu Lan tại London – Anh Quốc
14/08/2015
Đối với người Việt Nam nói chung cũng như người Phật tử nói riêng, tinh thần hiếu hạnh là bản sắc...
Tham quan Đại học Greenwich và Kew Garden – Anh Quốc
14/08/2015
Ngày 10/08/2015, Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đi tham quan trường Đại...
Tham quan Lâu đài Windsor – Anh Quốc
14/08/2015
Ngày 11/08/2015, Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đi tham quan Lâu đài...
Hai Phật sự trong ngày tại Nha Trang
08/07/2015
Trưa ngày 05/07/2015 (20/05 Ất Mùi), Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Kỳ Viên Trung nghĩa,...
Thăm chi nhánh tại Bình Thuận
01/07/2015
Ngày 28/06/2015 (13/05 Ất Mùi), Thượng tọa Thích Chân Tính đến thăm chi nhánh mới tại xã Hồng Liêm,...
Lễ quy y Tam Bảo tại chùa Cự Linh
17/06/2015
Ngày 09/06/2015 (nhằm ngày 23/04 Ất Mùi) Thượng tọa Thích Chân Tính đã quang lâm chùa Cự Linh, thôn...
Giảng pháp tại chùa Kim Liên - Cần Thơ
24/05/2015
Sáng ngày 23/5/2015 (6/4 Ất Mùi), Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Kim Liên Số 13/10 Lê...
Giảng pháp tại chùa Long Thành - Vĩnh Long
19/05/2015
Sáng ngày 18/05/2015 (01/04 Ất Mùi) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Long Thành, ấp Hưng...
Giảng pháp tại chùa Hội Đức – Vĩnh Long
18/05/2015
Sáng ngày 17/05/2015 (29/03 Ất Mùi), Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Hội Đức, 268 ấp Tân...
Giảng pháp tại chùa Diêu Quang - Long An
05/05/2015
Sáng ngày 3/5/2015 (15/3 Ất Mùi) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Diêu Quang, phường Khánh...
Dự lễ khánh thành và Quy y Tam Bảo tại chùa Diên Quang - Bắc Ninh
27/04/2015
Nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm Quán, ngày 26/04/2015 (nhằm ngày 08/03 Ất Mùi), Thượng tọa Thích...