Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Tham quan các chùa miền Nam Hàn Quốc
10/05/2016
Sáng ngày 9/5/2016, nhằm ngày (3/4 năm Bính Thân), được sự hướng dẫn của thầy Daehyu chư Tăng và...
Tu một ngày và lễ quy y tại Tp.Hà Nam - Hàn Quốc
09/05/2016
Sáng ngày 8/5/2016, nhằm ngày (2/4 Bính Thân) nhận lời mời của quý Phật tử, Thượng tọa Thích Chân...
Ngày thứ 2 tại Hàn Quốc
08/05/2016
Sáng 7/5/2015 (nhằm ngày 30/3 Bính Thân) là ngày cuối tháng âm lịch, nên có rất nhiều Phật tử tới...
Phật sự tại Hàn Quốc
08/05/2016
Sáng ngày 6/5/2016, nhằm ngày (30/3 Bính Thân) nhận lời mời của thầy trụ trì Hwaung - trụ trì chùa...
Giảng pháp tại chùa Long Khánh - Đồng Nai
15/04/2016
Sáng ngày 15/04/2016 (nhằm 09/03 Bính Thân), Thượng tọa Thích Chân Tính đã quang lâm chùa Long...
Thuyết Pháp tại Tp. Đài Nam - Đài Loan
06/04/2016
Ngày 05 tháng 04 năm 2016 Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết giảng cho quý thiện nam tín...
Thuyết Pháp tại TP. Bình Đông - Đài Loan
05/04/2016
Ngày 04 tháng 04 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ Phật pháp cho quý thiện...
Hai Phật sự trong ngày tại Đài Loan
04/04/2016
Ngày 03 tháng 04 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ Phật pháp cho quý thiện...
Ba Phật sự trong ngày tại Đài Loan
03/04/2016
Sáng ngày 02 tháng 04 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết giảng cho các Phật tử...
Thuyết Pháp Tại Cao Hùng - Đài Loan
03/04/2016
Tối ngày 01 tháng 04 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết pháp cho các thiện nam...
Giảng Pháp Tại Đảo Tiểu Lưu Cầu - Đài Loan
01/04/2016
Ngày 31 tháng 03 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ Phật pháp tại đảo Tiểu Lưu...
Thăm viện dưỡng lão tại chùa Quan Âm - Đài Nam
30/03/2016
Sáng ngày 30 tháng 03 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính cùng quý Phật tử Đài Nam đã đến thăm...