Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Thăm chùa Samkwangsa & Phật tử tại TP Busan
11/08/2016
Cứ mỗi độ thu sang, những chiếc là vàng rơi rụng, cảnh vật như đang trầm lặng, chuẩn bị vươn mình...
Giảng pháp tại chùa Phước Thành - Trà Vinh
24/07/2016
Sáng ngày 24/07/2016 (21/06 Bính Thân), Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Phước Thành, ấp...
Lễ an vị Phật và giảng pháp tại nhà hàng chay “Nhân Thiện Tâm”
12/07/2016
Sáng ngày 9/7/2016 (nhằm ngày 6/6 Bính Thân), Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư tôn đức Tăng Ni...
Lễ Quy y Tam Bảo tại chùa Cổ Am - Nghệ An
27/06/2016
Sáng ngày 26/06/2016 (22/05 Bính Thân), Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Cổ Am, xã Diễn...
Thăm và giảng pháp tại tỉnh Sơn La
26/06/2016
Ngày 23-24 tháng 06 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính thăm và thuyết pháp tại các đạo tràng...
Giảng pháp tại chùa Hòa Phúc - Hà Nội
22/06/2016
Sáng ngày 22/06/2016 (18/05 Bính Thân), Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Hòa Phúc, thôn...
Giảng pháp tại chùa Linh Ứng - Hà Nội
22/06/2016
Tối ngày 21/06/2016 (17/05 Bính Thân) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Linh Ứng, xã Tả...
Giảng pháp tại chùa Ninh Tảo - Hà Nam
20/06/2016
Tối ngày 18/06/2016 (14/05 Bính Thân), Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Ninh Tảo (Khánh...
Lễ Quy y Tam Bảo tại chùa Đống Cao - Thanh Hóa
20/06/2016
Sáng ngày 19/06/2016 (15/05 Bính Thân), Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Đống Cao, xã Nga...
Lễ quy y Tam Bảo tại chùa Cự Linh
19/06/2016
Sáng ngày 17/06/2016 (nhằm ngày 13/05 Bính Thân) Thượng tọa Thích Chân Tính đã quang lâm chùa Cự...
Giảng pháp tại chùa Linh Quang - Nam Định
17/06/2016
Sáng ngày 16/06/2016 (12/05 Bính Thân), Thượng toạ Thích Chân Tính quang lâm chùa Linh Quang, thôn...
Giảng pháp tại đạo tràng A Di Đà - Hà Nội
16/06/2016
Sáng ngày 15/6/2016 (11/5 Bính Thân), Thượng tọa Thích Chân Tính đến thăm và giảng pháp cho quý...