Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Một ngày tu tại chùa Tịnh Luật bang Texas - Hoa Kỳ
19/09/2016
Ngày 18 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã trực tiếp hướng dẫn quý thiện tín Phật tử...
Một ngày tu tại tu viện Phước Đức bang Texas – Hoa Kỳ
18/09/2016
Ngày 17 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã tổ chức một...
Giảng Pháp Tại Niệm Phật Đường Hải Đức Bang Texas – Hoa Kỳ
17/09/2016
Tối ngày 16 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết giảng tại Niệm Phật...
Giảng Pháp Tại Chùa Giác Lâm Bang Pennsylvania – Hoa Kỳ
16/09/2016
Tối ngày 15 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết giảng tại chùa Giác...
Giảng Pháp Tại Chùa Phật Quang Bang Pennsylvania – Hoa Kỳ
15/09/2016
Tối ngày 13 và 14 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ pháp thoại tại...
Một Ngày Tu Tại Hội Phật Học Pháp Duyên Bang New Jersey - Hoa Kỳ
14/09/2016
Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã tổ chức một...
Ba Phật sự trong ngày tại bang Colorado - Hoa Kỳ
12/09/2016
Ngày 11 tháng 09 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có ba buổi thuyết giảng cho quý đồng hương...
Giảng pháp tại Thiền đường Thiền Lâm bang Colorado – Hoa Kỳ
12/09/2016
Tối ngày 10 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ pháp thoại tại Thiền...
Một ngày tu tại chùa Tâm Quang bang Michigan - Hoa Kỳ
10/09/2016
Ngày 9 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã trực tiếp hướng dẫn quý thiện tín Phật tử...
Giảng pháp tại chùa Đại Bi bang Indiana - Hoa Kỳ
09/09/2016
Tối ngày 8 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa Đại...
Hướng dẫn oai nghi người Phật tử tại tu viện Linh Phong – Hoa Kỳ
08/09/2016
Tối ngày 8 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã giảng về quy y tam bảo và hướng dẫn các...
Giảng pháp tại tu viện Linh Phong Detroit - Hoa Kỳ
07/09/2016
Tối ngày 6 tháng 9 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết pháp tại tu viện Linh...