Phật Sự

Chùa Đăng Pháp - Bình Phước: Lễ Cầu an đầu năm Giáp Thìn
29/02/2024
Ngày 24/02/2024 (nhằm 15/01 Giáp Thìn), chùa Đăng Pháp - thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù...
Ban Từ Thiện: Lễ an vị Phật, phóng sanh, cầu an công ty Chiếu Xạ Toàn Phát, Thẩm mỹ viện Khải Vân, công ty May Xương Minh
26/02/2024
Ngày 24/02/2024 (nhằm 15/01 Giáp Thìn), Đại đức Thích Tâm Huệ - Trưởng Ban Từ Thiện, quý thầy và...
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
26/02/2024
Ngày 25/02/2024 (16/01 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về chùa Đống Cao - thôn Yên...
Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Lễ cầu an đầu năm và tạ đàn Dược Sư
26/02/2024
Ngày 25/02/2024 (nhằm 16/01 Giáp Thìn) chùa Giai Lam - thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện...
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Thiện sự ngày rằm và Pháp hội hoàn kinh Dược Sư
25/02/2024
Ngày 24/02/2024 (nhằm 15/01 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về chùa Đống Cao - thôn...
Lễ Cầu an đầu năm
25/02/2024
Ngày 24/02/2024 (nhằm 15/01 Giáp Thìn), Chùa Hoằng Pháp trang nghiêm, long trọng cử hành Đại lễ Cầu...
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Tối ngày 23/02/2024 (nhằm 14/01 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về chùa Đống Cao -...
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Ngày 23/02/2024 (nhằm 14/01 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử về chùa Giai Lam - thôn Bình...
Lễ sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Ngày 23/02/2024 (nhằm 14/01 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài TP. HCM trở về...
Chùa Tây Khánh – Thái Bình: Lễ cầu an đầu năm
23/02/2024
Ngày 14/02/2024 (nhằm 05/01 Giáp Thìn), chùa Tây Khánh - thôn Cao Mại, xã Minh Quang, huyện Kiến...
Chùa Tâm Pháp - Bình Phước: Chùm ảnh xuân Giáp Thìn
23/02/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ an vị tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni
21/02/2024
Ngày 18/02/2024 (nhằm 09/01 Giáp Thìn), chùa Đống Cao - thôn Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa...