Phật Sự

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Tối ngày 23/02/2024 (nhằm 14/01 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về chùa Đống Cao -...
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Ngày 23/02/2024 (nhằm 14/01 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử về chùa Giai Lam - thôn Bình...
Lễ sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Ngày 23/02/2024 (nhằm 14/01 Giáp Thìn), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài TP. HCM trở về...
Chùa Tây Khánh – Thái Bình: Lễ cầu an đầu năm
23/02/2024
Ngày 14/02/2024 (nhằm 05/01 Giáp Thìn), chùa Tây Khánh - thôn Cao Mại, xã Minh Quang, huyện Kiến...
Chùa Tâm Pháp - Bình Phước: Chùm ảnh xuân Giáp Thìn
23/02/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ an vị tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni
21/02/2024
Ngày 18/02/2024 (nhằm 09/01 Giáp Thìn), chùa Đống Cao - thôn Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa...
Chùa Tây Khánh - Thái Bình: Chùm ảnh xuân Giáp Thìn
21/02/2024
Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh: Lễ Cầu An đầu năm Giáp Thìn
19/02/2024
Ngày 18/02/2024 (nhằm 09/01 Giáp Thìn) chùa Tiêu Dao, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh...
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ khai kinh và thắp nến nguyện cầu quốc thái dân an
18/02/2024
Ngày 17/02/2024 (nhằm 08/01 Giáp Thìn) hàng ngàn thiện nam, tín nữ, Phật tử vân tập về chùa Suối...
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ cầu an, mừng thọ đầu năm Giáp Thìn
18/02/2024
Ngày 18/02/2024 (nhằm 09/01 Giáp Thìn) Đại đức Thích Tâm Hưng - Trụ trì chùa Đống Cao - thôn Yên...
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Chùm ảnh xuân Giáp Thìn
16/02/2024
Lễ Cầu An Công Ty TNHH Kho Vận, Chiếu Xạ Toàn Phát (Long An); Công Ty Cát Lái Giang Nam (Đồng Nai)
16/02/2024
Ngày 15/02/2024 (nhằm 06/01 Giáp Thìn), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đến làm...