Phật Pháp Nhiệm Mầu

Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 23
09/03/2010
Xã hội ngày một phát triển, với những thay đổi chóng mặt. Đôi khi, có những người vì hoàn cảnh gia...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 22
29/12/2009
Hôm nay ngày 28/12/2009 (nhằm ngày 13/11 Kỷ Sửu), trong khóa tu Phật thất lần thứ 59, Ban tổ chức...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 21
10/11/2009
Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng nhiều của Phật tử trong bối cảnh xã hội hiện nay, chùa thực...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 20
08/09/2009
Là con gái, ai cũng mong muốn khi lấy chồng, mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, một người chồng...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 19
14/04/2009
Một cô gái ghét đi chùa, ghét nghe giảng pháp, không thích lạy Phật có ai nhắc đến việc tu hành thì...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 18
17/02/2009
Một người xuất thân từ một gia đình Thiên Chúa Giáo, gặp những biến cố bệnh tật và thái độ ứng xử...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 17
09/12/2008
Nói đến nghệ sĩ Kim Cương chắc hẳn trong chúng ta ít nhiều gì cũng biết đến, nhất là những thế hệ...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 16
21/10/2008
Cứ tưởng chừng chú sẽ trượt dài trên những vết lầy của tội lỗi. Vậy mà, với nghị lực của bản thân...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 14
30/04/2008
Cuộc sống hiện đại ngày càng trở nên gấp gáp với những thay đổi chóng mặt. Đôi khi, có những người...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 13
27/02/2008
Ngày 26 tháng 02 năm 2008 (nhằm ngày 20 Tháng giêng năm Mậu Tý). Nhân khóa tu Phật thất lần thứ 50,...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 12
22/12/2007
Có thể nói Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu, là một chương trình Phật pháp rất thiết thực với người...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 11
30/10/2007
Trải qua 10 kỳ tổ chức, chương trình “Phật pháp nhiệm mầu” đã nhận được sự quan tâm theo dõi và ủng...