Phật giáo & Tuổi trẻ

Cảm tưởng về khóa tu mùa hè
02/04/2007
Con xin nguyện khắc cốt ghi tâm những lời quí thầy dạy để làm hành trang trên con đường tu học. Và...
Mùa hè dưới mái chùa
14/02/2007
Mùa hè lên rừng. Mùa hè là một học kỳ không có sách giáo khoa. Cũng có những mùa hè thật đặc biệt,...
Phỏng vấn TT. Trụ trì Thích Chân Tính "Với khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ"
14/02/2007
Từ nhiều năm nay, chùa Hoằng pháp đã tổ chức những khóa tu niệm Phật với thành phần tham gia là...