Phật giáo & Tuổi trẻ

Ngày thứ hai KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
22/07/2019
Sáng ngày 22/07/2019 (nhằm 20/06 Kỷ Hợi), ngày thứ hai của KTMH, sau khi dùng điểm tâm, các bạn trẻ...
Ngày thứ nhất KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
21/07/2019
Sáng ngày 21/07/2019 (nhằm 19/06 Kỷ Hợi), hơn 2.500 bạn khóa sinh từ khắp mọi miền đất nước đã có...
Chính thức đăng ký nhập khóa KTMH 2019
20/07/2019
Sáng ngày 20/07/2019 (nhằm 18/6 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp chính thức bước vào ngày đăng ký nhập khóa...
Công tác chuẩn bị KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
19/07/2019
Ngày 18/07/2019 (nhằm 16/06 Kỷ Hợi), quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp bắt đầu công tác chuẩn bị...
Ngày tu “Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp”
15/07/2019
Ngày 14/07/2019 (nhằm 12/06 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức ngày tu “Sinh Viên Hướng Về...
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
15/07/2019
Ngày 14/07/2019 (nhằm 12/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày cuối KTMH, quý Thầy tổ chức lễ quy y Tam Bảo...
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
15/07/2019
Ngày 13/07/2019 (nhằm 11/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao, Ban Tổ chức đã mời...
Ngày thứ ba KTMH chùa Đống Cao
13/07/2019
Ngày 12/07/2019 (nhằm 10/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày thứ ba KTMH chùa Đống Cao, ĐĐ. Thích Tâm Chánh...
Ngày thứ hai KTMH chùa Đống Cao
12/07/2019
Ngày 11/07/2019 (nhằm 09/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày thứ hai KTMH, nhận lời mời của ĐĐ. Thích Tâm...
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
11/07/2019
Ngày 09/07/2019 (nhằm 07/06 Kỷ Hợi), chùa Đống Cao, Thanh Hóa tiếp tục tổ chức khóa tu mùa hè...
Ngày cuối KTMH chùa Giai Lam, Hà Tĩnh
08/07/2019
Ngày 06/07/2019 (nhằm 04/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày thứ ba của KTMH chùa Giai Lam, quý Thầy trong...
Buổi nói chuyện KTMH chùa Pháp Hoa, Đắk Nông
08/07/2019
Ngày 07/07/2019 (nhằm 05/06 Kỷ Hợi), được sự giới thiệu của ĐĐ. Thích Tâm Kiên, ĐĐ. Thích Tâm Chánh...