Phật giáo & Tuổi trẻ

Sinh con gái hay trai đều tốt
05/05/2016
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi đảnh lễ Thế Tôn và ngồi...
Đói ăn, mệt ngủ
01/05/2016
Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha, tại Veluvana.
Phóng sanh
14/04/2016
...Vào ngày tôi được sinh ra đời, tôi suy nghĩ không biết mình phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa...
Chuyển tâm tham thành tâm nguyện
12/04/2016
Phật pháp nói tham là gốc khổ, chúng ta muốn giải quyết vấn đề khổ thì trước tiên phải bắt đầu từ...
Ngày tu sinh viên
28/03/2016
Ngày 27/03/2016 (nhằm ngày 19/02 Bính Thân), gần 1000 bạn trẻ thuộc các trường đại học, cao đẳng...
Không quyến luyến, không trốn tránh
15/03/2016
Tuy giáo lí Phật-đà bàn nhiều về các nỗi khổ của chúng sinh nhưng không có nghĩa là những người học...
Nhóm Hộ pháp hái lộc đầu năm
21/02/2016
Chủ Nhật, ngày 21/02/2016 (nhằm ngày 14/01 Bính Thân), hơn 200 thành viên nhóm Hộ Pháp đã tập trung...
Kết rộng thiện duyên
20/02/2016
Chúng ta đều biết tham là tật xấu không tốt, nhưng có lúc chúng ta lại rơi vào một cực đoan khác là...
Danh lợi chỉ là tạm thời
28/01/2016
Mục đích con người tham chiếm lấy không ngoài tiền bạc, danh vị, nhưng những thứ này dù tìm kiếm...
Nhóm Hộ Pháp thi nấu các món chay
25/01/2016
Nói đến lòng từ bi chúng ta thường mô tả bằng những từ ngữ thật đẹp và thấm nhuần triết lý hiểu...
Bốn loại an lạc
22/01/2016
Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng tại Koli cùng với các Tỷ kheo. Rồi gia chủ Anàthapindika đi...
Nhóm Hộ Pháp vui chơi ngoại khóa
18/01/2016
Ngày 17/01/2016 (08/12 Ất Mùi), các bạn trẻ thuộc thành viên nhóm Hộ Pháp đã tập trung về chùa...