Phật Giáo & Đời Sống

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 24
19/07/2010
Hôm nay, chủ nhật, ngày 18/07/2010, hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tựu trung về chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Ánh Sáng Phật pháp kỳ 23
16/05/2010
Hôm nay, chủ nhật, ngày 16/05/2010, hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tựu trung về chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 24
04/05/2010
Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau. Cho dù ta có là người may mắn nhất trong nhân loại, ta cũng không...
Chương trình Ánh Sáng Phật pháp kỳ 22
21/03/2010
Sáng chủ nhật, ngày 21/03/2010, hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tựu trung về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 23
09/03/2010
Xã hội ngày một phát triển, với những thay đổi chóng mặt. Đôi khi, có những người vì hoàn cảnh gia...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 21
17/01/2010
Trong cái lạnh của những ngày giáp tết, sáng ngày 3/12 năm Kỷ Sửu, tại chùa Hoằng Pháp đã diễn ra...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 22
29/12/2009
Hôm nay ngày 28/12/2009 (nhằm ngày 13/11 Kỷ Sửu), trong khóa tu Phật thất lần thứ 59, Ban tổ chức...
Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 01 đến 20.
23/11/2009
Các câu hỏi chương trình Ánh Sáng Phật Pháp từ kỳ 1 đến kỳ 20
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 20
22/11/2009
Ngày 22/11/2009 nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp, Ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 21
10/11/2009
Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng nhiều của Phật tử trong bối cảnh xã hội hiện nay, chùa thực...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 19
20/09/2009
Hôm nay chủ nhật, ngày 20/09/2009 (nhằm ngày 02-08 Kỷ Sửu), nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 20
08/09/2009
Là con gái, ai cũng mong muốn khi lấy chồng, mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, một người chồng...