Phật Giáo & Đời Sống

Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 2.
27/08/2013
Sáng ngày 26/08/2013 (nhằm ngày 20 tháng 7 năm Quý Tỵ) nhân khóa tu Phật thất 74, BTC khóa tu tiếp...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 41
15/07/2013
Ngày 14/07/2013 nhằm (07/06 Quý Tỵ), hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử đã về chùa Hoằng Pháp tham...
Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 21 đến 40.
14/05/2013
Các câu hỏi chương trình Ánh Sáng Phật Pháp từ kỳ 21 đến kỳ 40
Chương trinh Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 40.
13/05/2013
Sáng ngày 12/05/2013 (nhằm ngày 03/04 năm Quý Tỵ) hàng ngàn thiện nam tín nữ đã về dự một ngày tu...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 1.
29/04/2013
Sáng ngày 29/04/2013 (nhằm ngày 20/04 năm Quý Tỵ), nhân khóa tu Phật thất 73, chùa Hoằng Pháp đã...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 39.
17/03/2013
Sáng ngày 17/03/2013 (nhằm ngày 06/02 năm Quý Tỵ) hàng ngàn Phật tử gần xa đã quy tụ về chùa Hoằng...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 38
14/01/2013
Chủ Nhật, ngày 13/01/2013 (nhằm 02/12 Nhâm Thìn), hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử đã về chùa...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 35
26/12/2012
Chiều ngày 25/12/2012 (nhằm ngày 13/11 năm Nhâm Thìn), nhân Khóa tu Phật thất 72, chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 37
19/11/2012
Ngày 18/11/2012 (nhằm 05/10 Nhâm Thìn), như thường lệ, vào các kỳ tu một ngày của tháng chẵn Âm...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 36
24/09/2012
Sáng ngày 23/09/2012 (nhằm ngày 08/08 năm Nhâm Thìn) hàng ngàn Phật tử gần xa đã về tham dự tu một...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 34.
14/09/2012
Vào 14h, ngày 11/09/2012 (nhằm 26/7 năm Nhâm Thìn), trong Khóa tu Phật thất lần thứ 71, Chùa Hoằng...
Tìm cầu hạnh phúc
22/06/2012
Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đều mong ước có được hạnh phúc như: có vợ có chồng, có đủ...