Phật Giáo & Đời Sống

Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 11
22/08/2016
Ngày 22/08/2016 (nhằm 20/07 Bính Thân), chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 56
11/07/2016
Ngày 10/07/2016 (nhằm ngày 07/06 Bính Thân), quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa Hoằng...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 10
26/04/2016
Ngày 26/04/2016 (nhằm ngày 20/03 Bính Thân) nằm trong chương trình tu học của khóa tu Phật thất lần...
Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 55
13/03/2016
Ngày 13/03/2016 (05/02 Bính Thân) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự...
Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 54
11/01/2016
Ngày 10/01/2016 (nhằm ngày 01/12 Ất Mùi) quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 9
23/12/2015
Ngày 23/12/2015 (nhằm 13/08 Ất Mùi), nhân khóa tu Phật thất lần thứ 81, chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ...
Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 53
15/11/2015
Ngày 15/11/2015 (nhằm ngày 04/10 Ất Mùi) đông đảo quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 8
03/09/2015
Ngày 02/09/2015 (nhằm 20/08 Ất Mùi), nhân khóa tu Phật thất lần thứ 80, chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 52
20/07/2015
Ngày 19/07/2015 (nhằm ngày 04/06 Ất Mùi) trong khuôn khổ chương trình khóa tu một ngày lần thứ 5...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 51
25/05/2015
Sáng ngày 24/05/2015 (07/04 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7
14/05/2015
Ngày 14/05/2015 (nhằm 27/03 Ất Mùi) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 50
23/03/2015
Chủ nhật ngày 22/03/2015 (nhằm ngày 03/02 Ất Mùi), hàng nghìn người từ khắp các tỉnh thành đã tập...