Pháp môn niệm Phật

Ý nghĩa yếu tố huyền sử trong lịch sử Đản sinh của Đức Phật
17/05/2007
“Vị Bồ tát khi sinh ra Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về phía Bắc bước đi bảy...
Đức Phật có phải là hóa thân của Thượng Đế?
06/05/2007
Ngay cả thế giới hiện nay, có một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã tìm mọi phương cách nhằm hấp thụ đức...
Lòng chân thành của đức Phật
06/05/2007
Trải qua thời gian vân du khắp nơi vì tứ chúng tuyên giảng giáo pháp, một hôm Phật gọi các thầy Tỳ...
Đời sống hằng ngày của Đức Phật
05/05/2007
Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhứt trên thế gian. Ngài...
Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh Đức Phật
05/05/2007
Tandit Nehru, cựu thủ tướng Ấn Độ, nhận xét về hình ảnh Đức Phật như sau: “Đôi mắt Ngài nhắm lại,...
Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
05/05/2007
Đức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô lượng mà khước từ mọi hạnh phúc,...
Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
05/05/2007
Đức Phật Thích ca nguyên tên là Tất đạt đa. Họ Ngài là Thích ca, một chi nhánh của họ Kiều tất la,...
Sự vĩ đại của Đức Phật
05/05/2007
"Nếu bạn muốn thấy người cao quý nhất của loài người, bạn hãy nhìn vị Hoàng đế trong y phục một...
Đức Phật - Con người của mọi thời đại
04/05/2007
Từ nơi đây Ngài thực sự đạt được đỉnh cao của trí tuệ, thành bậc Giác ngộ, chuyển bánh xe Chánh...
Đức Phật giữa đời thường
04/05/2007
Ðức Phật là một con người, nhờ công phu tu tập, Ngài đã trở thành bậc giác ngộ ngay giữa cuộc đời...
Đức Phật với phương pháp tu tập
04/05/2007
Nhằm hướng dẫn đệ tử tu tập đạt được hiệu quả tốt nhất, Ðức Phật đã linh động vận dụng trí tuệ...
Từ Pháp Môn Tịnh Độ Nói Đến Đại Thừa Và Tiểu Thừa
29/04/2007
Trong các pháp môn, chỉ có pháp môn Tịnh độ là đầy đủ phương tiện nhiếp độ tất cả các căn chúng...