Pháp môn niệm Phật

Tịnh độ tông với xã hội ngày nay
19/11/2007
Ý nghĩa văn hoá và phương pháp tu trì của Tịnh độ tông chẳng những có thể đáp ứng mong muốn của con...
48 pháp niệm Phật
27/10/2007
1.- NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN: Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không...
Đức Phật và Phật Pháp
14/10/2007
Gần đây, sự tiến bộ quá nhanh của khoa học kỹ thuật đã tạo ra những khủng hoảng xã hội, mất thăng...
Kinh Hoa Nghiêm với pháp môn Tịnh độ
10/10/2007
Khi nói đến Pháp môn Tịnh Độ người ta đều nghĩ đến các kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô...
Luận niệm Phật
10/10/2007
Phật pháp có nguồn gốc từ Ấn Ðộ, được lưu truyền đến Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới....
Thái tử Nhẫn Nhục Khải
08/10/2007
Trong kinh Thiền Bí Yếu Pháp, A-Nan thuật lại rằng: Một thuở nọ, đức Phật cùng với chúng đệ tử...
Oai đức câu niệm Phật
06/10/2007
Vào thời đại xa xưa, tại nước A Thâu Sa của xứ Thiên Trúc (vì nước Thiên Trúc vào thời cổ có 16...
Hoa sen trong người
25/09/2007
Hiểu tâm niệm Ni Ðề qua những cử chỉ rụt rè và đôi mắt đăm chiêu, Ðức Phật bước nhanh về phía Ni...
Ba tư lương Tín - Nguyện - Hạnh
31/08/2007
Nói tư lương cũng như nói người muốn đi xa cần phải có tiền của (tư) và lương thực (lương). Nếu...
Con đường tu Tịnh độ
31/08/2007
Ðây là một trong nhiều pháp môn của Phật, mà đặc điểm là dể tu, dể chứng, rất thích hợp với đại đa...
Hành trình về phương Tây
31/08/2007
Người niệm Phật vãng sanh có nhiều hình thức, có người đứng, có người ngồi, tự mình biết trước giờ...
Lời khai thị của Đại sư Hám Sơn về pháp môn Tịnh độ
31/08/2007
Đầu tiên, ngoài đoạn ngoại duyên. Kế đến, bên trong đơn độc đề khởi nhất niệm. Dùng một câu A Di Đà...