Pháp môn niệm Phật

Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của đức Phật
29/02/2008
Như vậy, pháp môn Tịnh độ vừa phương tiện vừa cứu cánh, có thể nói là pháp liễu nghĩa bậc nhất...
Một ngày của đức Phật
27/02/2008
Nói một ngày cũng là nhiều bởi vì đối với Như Lai chỉ có mỗi giây phút hiện tại. Phút giây ấy cũng...
Đức Phật của thế kỷ chúng ta
11/02/2008
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một...
Mùa Xuân đi tìm dấu chân Đức Phật
04/02/2008
Nhớ nghĩ đến cuộc đời giáo hóa độ sinh của Đức Phật, chúng ta hình dung ra những phong cảnh từng...
Bình thường niệm Phật được duyên lành
13/01/2008
Vì sao bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Chính là chuẩn bị đến lúc lâm chung không bị quên...
Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật viên thông
13/01/2008
Tịnh niệm chính là không khởi các vọng niệm, chỉ nhất tâm niệm Phật, không có niệm gì khác. Niệm...
Cặp mắt thái tử Câu Na La
13/01/2008
Thuở xưa ở Ấn Ðộ có một ông vua tên là A Dục trị dân rất công bình. Hồi còn trẻ, tính Ngài hay giận...
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
13/01/2008
Có số người nhận định sai lệch rằng: “Công phu niệm Phật là dành cho ông già bà lão, không phải của...
Người niệm Phật chính là Phật
13/01/2008
Người niệm Phật nhất định có cơ duyên sẽ thành Phật, tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng nghĩ đến Phật,...
Niệm Phật tam muội
13/01/2008
Khi bạn niệm Phật đạt đến mức độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh...
Thế giới Cực lạc là thành tựu cho chính mình
13/01/2008
Chúng ta bây giờ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” chính là mỗi người tự tạo thế giới Cực lạc cho chính...
Niệm Phật Toàn Thân
27/11/2007
Niệm Phật là Toàn Thân Niệm Phật. Bất kỳ phân vuông da thịt nào trên cơ thể của bạn cũng đều đang...