Ngày Tu Sinh Viên

Sinh viên hướng về Phật pháp
03/06/2010
Ngày 30/05/2010, hơn 800 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài thành phố...
Chùa Hoằng Pháp tổ chức buổi Họp mặt sinh viên Đại học
04/04/2010
Chủ nhật (04/04/2010), hơn 200 bạn sinh viên thuộc các trường Đại học Công nghiệp 4, Đại học Luật,...
Hoằng pháp cho sinh viên
31/03/2010
Trong ba ngày (26 đến 29/03/2010) vừa qua, quý thầy chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Huệ Viễn, Đồng Nai...