Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 14/10 Nhâm Dần
08/11/2022
Ngày 07/11/2022 (nhằm 14/10 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về...
Chùa Hoà Phúc: Lễ Giỗ tổ khai sáng Tổ đình Hoằng Pháp
07/11/2022
*.Ngày thứ nhất (11/10 Nhâm Dần) Ngày 04/11/2022 (nhằm 11/10 Nhâm Dần), chư Tăng chùa Hoà Phúc...
Lễ quy y Tam bảo – lần 3/2022
06/11/2022
Ngày 06/11/2022 (nhằm 13/10 Nhâm Dần), gần 1000 quý thiện nam tín nữ từ các tỉnh thành trong cả...
Chư Tăng và Phật tử ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp
05/11/2022
Ngày 04/11/2022 (nhằm 11/10 Nhâm Dần), chùa Hoằng Pháp tổ chức buổi họp mặt, ôn lại tiểu sử về cuộc...
Lễ Hằng Thuận
02/11/2022
Ngày 01/11/2022 (nhằm 08/10 Nhâm Dần), chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức lễ Hằng Thuận cho 4 cặp...
Tu niệm Phật một ngày chùa Vạn Đại Phước - Hà Tĩnh
31/10/2022
Ngày 30/10/2022 (nhằm 06/10 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ gần xa trở về chùa Vạn Đại Phước (thôn...
Chùa Đống Cao, Thanh Hoá: Khai mạc khoá tu "Hồi Quang Phản Chiếu" lần 3
31/10/2022
Hướng đến kỷ niệm 34 năm ngày Sư Tổ khai sơn Tổ đình Hoằng Pháp đạo hiệu Ngộ Chân Tử viên tịch...
Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
31/10/2022
Trên tinh thần hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp mong muốn hỗ trợ quý Sư, quý Thầy Cô có cơ sở...
Tu niệm Phật một ngày
31/10/2022
Ngày 30/10/2022 (nhằm 06/10 Nhâm Dần), với hơn 1.500 quý thiện nam tín nữ khắp các tỉnh thành và...
Chùa Hoà Phúc: Cộng tu xuất gia gieo duyên
29/10/2022
Hướng đến kỷ niệm 34 năm ngày Sư Tổ khai sơn Tổ đình Hoằng Pháp đạo hiệu Ngộ Chân Tử viên tịch...
Thiện sự ý nghĩa tại Chùa Đống Cao - Thanh Hoá
26/10/2022
Sáng ngày 01/10 Nhâm Dần ( 25/10/2022), mặc dù thời tiết địa phương đang ảnh hưởng mưa lớn nhưng...
Giới đàn Ngộ Chân Tử lần II - 2022
25/10/2022
Ngày 25/10/2022 (nhằm 01/10 Nhâm Dần), chùa Hoằng Pháp đã tổ chức Giới đàn Ngộ Chân Tử lần 2 để...