Hoa Mặt Trời

Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 8
03/09/2015
Ngày 02/09/2015 (nhằm 20/08 Ất Mùi), nhân khóa tu Phật thất lần thứ 80, chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7
14/05/2015
Ngày 14/05/2015 (nhằm 27/03 Ất Mùi) chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 7...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 6
02/01/2015
Sáng ngày 02/01/2015 (nhằm ngày 12/11 Giáp Ngọ), trong bầu không khí mát dịu của tiết trời, gần...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 5
19/08/2014
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 5 với chủ đề: “Tiếng Gọi Thiêng Liêng” kể về con đường tìm đến Phật...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 4
25/04/2014
Sáng ngày 25 tháng 04 năm 2014 (nhằm 26/03 Giáp Ngọ), nhân khóa tu Phật thất 76 chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 3
14/12/2013
Sáng ngày 14/12/2013 (12/11/Quý Tỵ), ngày đầu tiên của khóa tu Phật thất lần thứ 75, chùa Hoằng...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 2.
27/08/2013
Sáng ngày 26/08/2013 (nhằm ngày 20 tháng 7 năm Quý Tỵ) nhân khóa tu Phật thất 74, BTC khóa tu tiếp...
Chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 1.
29/04/2013
Sáng ngày 29/04/2013 (nhằm ngày 20/04 năm Quý Tỵ), nhân khóa tu Phật thất 73, chùa Hoằng Pháp đã...