Giáo Dục

Tìm việc thuận theo nhân duyên
19/05/2015
Mọi người thường nói: “Tốt nghiệp nghĩa là thất nghiệp”, công ăn việc làm luôn là vấn đề nóng bỏng...
Tương quan phước và tội
15/05/2015
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên:
Tài sản của người tu
30/04/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Xá Vệ, tại tinh xá Kỳ Hoàn, gọi các Tỷ kheo:
Tương quan thân trước và sau
29/04/2015
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Trẫm có điều thắc mắc.
Còn lo âu, phiền muộn thì chưa phải là hạnh phúc
26/04/2015
Là người Phật tử, ai cũng từng thấy hình tượng đức Phật Di Lặc ở các ngôi chùa.
Không kinh doanh phi pháp.
24/04/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Xá Vệ, tại tịnh xá Kỳ Hoàn, khu vườn ông Cấp Cô Độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi...
Điều lành nhỏ, phước quả lớn - điều ác lớn, tội báo nhỏ
13/04/2015
Đức vua Mi-lan-đà hỏi Đại đức Na-tiên: - Có trường hợp nào mà một người làm việc ác lớn, tội báo...
Phước báo thù thắng của bố thí
12/04/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ...
Ứng dụng chánh niệm trong cuộc sống
09/04/2015
Chánh niệm là sự ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại và sống với giờ phút...
Mang Y đẹp bị Thầy rầy
05/04/2015
Người xuất gia nguyện “hủy hình giữ khí tiết”, cạo tóc và mặc y hoại sắc, giữ gìn phạm hạnh để...
Tu trong công việc
28/03/2015
Đời người là quá trình làm việc. Cống hiến hết mình trong công việc chính là tinh thần bồ tát.
Chánh tín
27/03/2015
Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, tại thị trấn của người Kàlàmà, ở Kesaputta.